به قول علم الهادی یکی از اعضای دفتر نشر آثار رهبری، فوق العاده بود!، می خواهم …


مهدی فضلی در توئیتی با انتقاد از خطبه امام جمعه مشهد نوشت: جای تعجب است که توصیه اصلی حضرت آقا به ائمه جمعه یعنی رفتار پدرانه با همه در خطبه جمعه قبلی امام جمعه محترم مشهد منعکس شده است. !

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی فضلی در توئیتی از خطبه امام جمعه مشهد انتقاد کرد.

سید احمد علم‌هادی در خطبه نماز جمعه مشهد در مسجد مانور رضوی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه، افزود: واقعاً معظم له تاکید کردند. لزوم برخورد پدرانه امام جمعه با همه مردم ایجاد ابهام می کند، امام جمعه نیز باید خود را پدر مردم بداند و مردم امام جمعه را پدر خود بشناسند و قطعاً هیچکس نباید توهین کند. بدحجابی با پدرش پس این کمترین وظیفه مردم نسبت به امام جمعه است.

در پی این موضوع یکی از اعضای دفتر انتشارات رهبری در توییتی نوشت:

جای تعجب است که توصیه اصلی حضرت آقا به ائمه جمعه یعنی رفتار پدرانه با همه در خطبه امام جمعه محترم مشهد منعکس شد! دوست دارم در خطبه های این هفته توصیه فوق را با دقت بیشتری برای رفع سوء تفاهمات توضیح دهد.

به اشتراک بگذارید