بگذار اسرائیل جرأت کند اشتباه کند تا بتوانیم آن را از روی زمین محو کنیم


معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: از اسرائیل می خواهم که جرأت کند اشتباه کند و بهانه ای به ما بدهد تا آن را از روی زمین محو کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیورمیرزا به نقل از مهر، محد.

او اولین شهید پاسدار و رزمنده ای سرسخت بود و با رژیم شاه مبارزه کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: شهید بروگردی عقیدتی و بصیرت بسیار بالایی داشت و معتقد بود فردی که مردم کردستان را دوست ندارد به کردستان نیاید. او دارای افکار و عقاید بود و رفتار و کردارش در راستای افکار و عقاید بود. پس از تأسیس پیشمرگه مسلمان کرد، سازمان های مردمی افراطی مانند حزب الله لبنان و سپاه بدر به الگوی ایدئولوژی او شکل گرفتند.

رضایی خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر مشاهده کردید که رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای اروپایی برای شکستن این مقاومت متحد می شوند، چرا که انقلاب اسلامی در مقابل ظلم کنندگان جهان ایستاده و همه سراب ها را از بین می برد.

وی ادامه داد: دنیا در حال تغییر و پوست اندازی است، کشور ما در این تحول نقش دارد و می تواند جایگاه خود را حفظ کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی و تهدید آنها علیه کشورمان، تصریح کرد: مقامات اسرائیلی تهدید کرده اند پروژه ای را اجرا می کنند که نمی خواهم نام ببرم، می خواهم اسرائیل جرات کند، اشتباه کنید. ” بهانه ای به ما بده تا او را از روی زمین پاک کنیم.

اشتراک گذاری