بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند موزه میراث کشاورزی بازدید کردند. ورود مسافران ۱۰۰ سهم مرتفع است


به آگاه امام پناهی در سال جدید بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار نفر اجتناب کرده اند مردمان کشورمان اجتناب کرده اند موزه میراث کشاورزی گیلان دیدن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساختار، سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری صنعت گیلانیان شناخته شده شدند.

به گزارش دیارمزار حمیدرضا امام پناهی در بازدید اجتناب کرده اند موزه میراث گیلان در خیابان سراوان همراه خود خاص اینکه افزایش پیش سوراخ بینی شده ورود مسافران به شهر رست در سال ۱۴۰۱ به میزان مورد پیش بینی رسیده است، ذکر شد: کرونا بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سهم اصولاً اجتناب کرده اند قبلی است. .

امام پناهی ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۱۱ هزار بازدید اجتناب کرده اند موزه میراث کشاورزی گیلان فرصتی مغتنم برای آشنایی همراه خود ساختار محلی، سبک اقامت، اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی جهان است. اجتناب کرده اند ابتدای بازدید تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰ هزار مسافر {در این} جهان اقامت داشته اند.

منصفانه مقام ارشد دولتی در وسط استان افزود: موزه میراث کشاورزی گیلان، پارک جنگلی سراوان، اقامتگاه ایران، قصر تفریحی، موزه راش، لات کاروانسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاچیق دوزی موزه راش اجتناب کرده اند جمله وضعیت های مورد بازدید است. اداره میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگواران آن به گرمی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

امی پناهی کدام ممکن است همچنان در ترکیبی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان موزه میراث کشاورزی گیلان حضور دارد، اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری، این سیستم های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس کدام ممکن است توسط طرف های ذیربط برگزار تبدیل می شود ابراز خرسندی کرد. هموطنان عاشق.

اشتراک گذاری