تامین قیر برای بهبود وضعیت آسفالت خیابان های رش | شاخص های ارزیابی شهرداری فقط درآمد نیست


سید امیرحسین علوی شهردار رشت که در جلسه شورای مناطق پنج گانه با بیان اینکه با تعدیل نیروهای شهرداری موافق نیستم، گفت: امیدواریم مدیران مناطق پنج گانه اهتمام بیشتری داشته باشند. در تحقق بودجه شهرداری.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه شورای مناطق پنج گانه شهری عصر روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ به ریاست سید امیرحسین علوی شهردار رشت و با حضور معاونین شهردار برگزار شد. ، مدیران منطقه و برخی روسای سازمانی.

شهردار رشت در این جلسه با تاکید بر برگزاری جلسه توجیهی در مناطق و سازمان ها در مدت یک هفته درباره سامانه ۱۳۷ خاطرنشان کرد: با برگزاری این جلسه موانع و چالش های این سامانه را پیش بینی می کنیم. حوزه کاربران و مخاطبین باید آمار و مشکلات شهروندان باشد تا حل شود.
در ادامه جلسه سید امیرحسین علوی افزود: قیر لازم برای بهبود وضعیت آسفالت شهر خریداری شده است و کارخانه آسفالت موظف است مصالح لازم را برای جدول گذاری خیابان ها تامین کند.
وی تلاش مضاعف مدیران مناطق پنج گانه شهری برای تحقق بودجه شهرداری را خواستار شد و خاطرنشان کرد: با توجه به ۴ هزار نیروی انسانی شهرداری رشت، بهانه یا کوتاهی در کار و ارائه خدمات به شهروندان قابل قبول نیست.
شهردار رشت تصریح کرد: مدیران باید از ظرفیت نیروی کار به نحو مطلوب استفاده کنند و با ضعف در شهرداری موافق نیستم با نیروی موجود خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند.
علوی افزود: رضایت و حساسیت شهروندان نسبت به بدنه شهرداری بسیار حائز اهمیت است و انتظار ما این است که تمامی مسئولین به غیر از محل کار خود نسبت به سایر ادارات شهرداری اهتمام و مسئولیت داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به مسائل درآمدی در چهار ماه باقیمانده منطقه، ضمن تاکید بر تلاش مدیران منطقه ای در منطقه، گفت: بودجه مصوب شهرداری رشت باید تا پایان سال محقق شود. تلاش همه مدیران
شهردار رشت برای دعوت و مشاوره برای پذیرش نیازهای شهرداری افزود: شاخص های ارزیابی شهرداری نه تنها به درآمد، بلکه به سایر حوزه ها نیز توجه ویژه داشته باشد.
علوی همچنین اجرای سنگ بنای پارک های بانوان در پنج منطقه را ضروری دانست و یادآور شد: شهرداری ها نهادهای مردمی هستند و وابسته به منابع و اعتبارات دولتی نیستند و باید بهترین خدمات خود را به شهروندان ارائه دهند.
سامانه ۱۳۷ و چالش های حوزه استفاده کنندگان و مخاطبین، نظارت این سازمان از طریق بازرسی، ۱۴ هکتار زمین، شروع پروژه پل پستک، برنامه ریزی زیرساخت راه لاکان و خرید فینیشر را باید ذکر کرد. پروژه پیرسرا، سطح مناقصه برداشت آب، ارتقای روشنایی پارکها، حفاظت از پارکها و فضای سبز، تملک خیابان سعدی تا سرگل توسط شهردار رشت در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین هر یک از مدیران منطقه گزارشی از درآمد و بودجه به دست آمده خود ارائه کردند و چالش ها و موانع را تشریح کردند.

به اشتراک بگذارید