تحریم های روسیه فاجعه های بی سابقه ای را در غرب تحمیل کرده است.


رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: انتخاب پوشش گذاران آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه، فاجعه بی سابقه ای را در غرب تحمیل کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آگاه است کدام ممکن است عدم همکاری غرب همراه خود روسیه به هزاران و هزاران ecu آسیب رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را خرس تأثیر قرار داده است.

وی یکپارچه داد: تورم در غرب در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بی سابقه است کدام ممکن است بی سابقه است.

تورم در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا {هر ماه} به سر های جدیدی می رسد. بر مقدمه داده های مناسب، تورم در آمریکا اجتناب کرده اند دسامبر ۲۰۱۸ به سر شخصی رسیده است. تورم در ماه قبلی ۸.۵ سهم پرونده شد کدام ممکن است نسبت به ۷.۹ سهم در فوریه افزایش داشت.

بر مقدمه داده های بلافاصله بریتانیا، تورم سالانه اجتناب کرده اند ۶.۲ سهم به ۷ سهم در ماه قبلی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۲ به بالاترین حد شخصی رسیده است.

پس اجتناب کرده اند اعمال تحریم های غرب علیه روسیه، تورم به طور قابل توجهی داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز از نزدیک مرتفع است.

اشتراک گذاری