تحریک کردن پرونده عنوان جدید رهن حیاتی ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری اجتناب کرده اند در این زمان


سرپرست کل امور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اجتناب کرده اند تحریک کردن پرونده عنوان جدید رهن حیاتی ۱۲ میلیون تومانی بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌بگیران این صندوق اجتناب کرده اند در این زمان (سه‌شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۱) خبر داد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محمود مرتضایی‌شخص، مدیرکل امور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خاص کرد: پرونده عنوان اینترنتی رهن حیاتی ۱۲ میلیون تومانی سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌بگیران این صندوق اجتناب کرده اند در این زمان (سه‌شنبه ششم اردیبهشت) به همان اندازه نوک اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ انجام تبدیل می شود.

وی بازگشت به شد: پرونده عنوان ساده اجتناب کرده اند طریق درگاه شرکت ها دیجیتال صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام ممکن است.

مرتضایی‌شخص همراه خود خاص اینکه «مبلغ این تسهیلات همانند مرحله در گذشته، ۱۲ میلیون تومان همراه خود اقساط ۳۶ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کارمزد ۴ سهم است، تصدیق شد: نامزدها می‌توانند در بازه روزی ادعا شده به درگاه شرکت ها الکترونیک صندوق مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وارد کردن داده ها سه گانه شخصی برای ادغام کردن دفترکل، کد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره حساب نسبت به پرونده تقاضا اقدام کنند.

وی علاوه بر این تصریح کرد: پرونده تقاضا نامزدها قصد کردن تیز کردن تسهیلات به همه اعضای خانواده نخواهد بود.

مدیرکل امور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند اتمام مهلت پرونده عنوان، اطلاعات نامزدها اجتناب کرده اند جمله مجموع رهن‌های دریافتی، بهره‌مندی اجتناب کرده اند سایر تسهیلات صندوق بازنشستگی، میزان حقوق دریافتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا بازرسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میل‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس میزان شهرت تخصیص یافته اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مسئله، این تسهیلات در نوبت‌های خاص تیز کردن ممکن است.

مرتضایی‌شخص همراه خود ردیابی به اینکه ادعا نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی اشخاص حقیقی مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول اجتناب کرده اند طریق درگاه شرکت ها الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام تبدیل می شود، تصریح کرد: اسامی واجدین شرایط براساس نوبت‌بندی {انجام شده} در همین موقعیت یابی ادعا می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ تسهیلات در نظر گرفته واجدین شرایط واریز ممکن است.

Share