تحمیل امکانات رصد حوادث در ولسوالی ها


معاون مدیریت فاجعه ملت در منگل اظهار داشت: امکانات مدیریت بلایا در مناطق سازماندهی تبدیل می شود.

به گزارش دیر میرزا، محمد فرید لافی در بازدید اجتناب کرده اند سد سفیدرود منگل اظهار داشت: اشکال همه عوامل ملت تنظیم اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آب در برخی مناطق است.

وی در خصوص تحمیل امکانات رصد بلایای خالص در استان اظهار داشت: بخشی اجتناب کرده اند این مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها همراه خود مدیریت قابل رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری نیازمند رهن مقامات است.

معاون گروه فاجعه در محیط ضعیف بی سابقه آب پایین سد سفیدرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن کم شدن آب کشاورزی در سال جاری اظهار داشت: ما در وسط در جاری تجزیه و تحلیل هستیم.»

اشتراک گذاری