تحمیل ۳۰۰۰۰ حرفه؛ مانترا هر دو واقعیت!؟


ادعای تحت سلطه گیلان اجتناب کرده اند سوی نمایندگان استان ها در شورای اسلامی مطرح شده است; اجتناب کرده اند این رو حداقل اجتناب کرده اند رسانه ها به طور قابل توجهی نمایندگان مردمان پیش بینی {می رود} به همان اندازه گزارشی اجتناب کرده اند تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات استاندار گیلان به مردمان حاضر دهند.

به گزارش دیارمیرزا، نقی هدایتی در یادداشتی نوشت:

اسداله عباس فرماندار گیوم همراه خود ردیابی شناخته شده به عنوان محصول امسال در نشست همراه خود اعضای مجمع نمایندگان گیلان در شورای اسلامی؛ به آگاه رئیس انقلاب اسلامی، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در سال جدید بر مقدمه این سیستم راهبردی به تلاش شخصی مبنی بر تحمیل ۳۰ هزار حرفه ابدی در گیلان حرکت خواهد کرد.
ملاحظه به اظهارات زیر با توجه به ایالت گیلا را مهم می دانم.
۱- خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی، اوقات فراغت روانی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی برای تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} می خواست است.
۲- بستر سرمایه، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط روزی فراهم تبدیل می شود کدام ممکن است کار به انگشت متخصصان سپرده شود. همراه خود فرم ها حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار اجرایی غیرعملی، نتیجه گیری ۳۰ هزار حرفه غیر ممکن است.
۳- توان رفع مشکل مدیریت جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اجرایی را آسانسور کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش نتایج به انگشت آمده ساده فروش شناخته شده به عنوان سودآور حاضر شود.
۴- طبق اطلاعات واصله شناخته شده به عنوان مثال بخش صنعت در ملت ۲۸۰۰۴۰۰ حرفه تحمیل کرده است کدام ممکن است کمتر از پنجاه سهم آن محقق شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمار دقیق نیست. به این دلیل است که هدف است کدام ممکن است {نیروی کار} ۱۴۰۰ نفری، راه اندازی شد امسال نیست. متعاقباً پرونده عنوان این اشخاص حقیقی در سامانه نظارت شناخته شده به عنوان استفاده جدید محاسبه تبدیل می شود.
۵- استاندار سابق گیلان بلافاصله در مراسم معارفه استاندار لاهیجان در ۱۰ شهریور ۹۹ ذکر شد: باید امتحان شده کنیم نرخ بیکاری در گیلان را به همان اندازه ۱۴۰۰ نگه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل نتیجه گیری است. همراه خود خوب این سیستم منسجم؟!” با این حال {هیچ کس} قدر این وعده را نپذیرفت.
۶- ادعای تحت سلطه گیلان در مجلس شورای اسلامی در ترکیبی نمایندگان جهان مطرح شده است; اجتناب کرده اند این رو حداقل اجتناب کرده اند رسانه ها به طور قابل توجهی نمایندگان مردمان پیش بینی {می رود} به همان اندازه گزارشی اجتناب کرده اند تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات استاندار گیلان به مردمان حاضر دهند.
به قول مولانا-
عصر به تماس گرفتن چراغ نمی درخشد.
(صفحه اینستاگرام گران نقی پاداش)

اشتراک گذاری