ترکیبی آوری ۲۰۵ تومان در جشن گلریزان آزادی زندانیان آستارا


در مراسمی کدام ممکن است همراه خود حضور مردمان، خیران، نیکوکاران، جمعی اجتناب کرده اند تجار، خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر کنندگان آستارایی برگزار شد، حاضران ۲۰۵ میلیون تومان برای آزادی زندانیان پولی غیر عمد کمک کردند به همان اندازه زمینه آزادی آنها فراهم شود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، عنایت رضایی‌پور فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در آیین جشن گلریزان برای آزادی زندانیان این شهرستان همراه خود تحسین اجتناب کرده اند همه نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین نیک اندیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداجو ذکر شد: اعمال نیکوکاران موجب اقامت عزت‌مندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوان هم برای شخصی نیکوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برای شخص خاص کدام ممکن است اجتناب کرده اند بند زندان آزاد می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز خانوار زندانیان جرائم غیرعمد می‌شود.

عنایت رضایی پور دقیق کرد: خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اجتناب کرده اند بندگان خوشایند خدا هستند کدام ممکن است همراه خود تاسی اجتناب کرده اند ائمه اطهار (ع) در همه ایام سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوعات مختلف بویژه در ماه میهمانی خدا پیش قدم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در ترکیبی این اعضای خانواده برایم، مایه خوشحال از است.

مشاور برتر مقامات در آستارا همراه خود ردیابی به فرمایشات رئیس معظم انقلاب در دیدار فعلی همراه خود مسئولان نظام اسلامی دانستن درباره فیوضات ماه مبارک رمضان اظهار کرد: ماه رمضان ماه سوزاندن گناهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی کنید به پیشگاه حضرت حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار تنها به معنای پشیمانی اجتناب کرده اند انجام کار خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجباز نیست اما علاوه بر این پشیمانی اجتناب کرده اند کاری است کدام ممکن است قادر خواهیم بود در زمان خودش انجام دهیم ولی انجام ندادیم.

فرماندار همراه خود برشمردن آسیب های ناشی اجتناب کرده اند زندانی شدن اشخاص حقیقی مرتکب به جرائم غیر عمد به شخصی ِ شخص، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه، ذکر شد: حس خوشایند آزادی شخص خاص کدام ممکن است با بیرون نیاز ، مرتکب ممکن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کانون خوب و دنج خانوار برگشته؛ بی همتا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این بابت اجتناب کرده اند حضور نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین تحسین کنیم.

مشاور مردمان آستارا {در این} جشن همراه خود دقیق اینکه نیکوکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین نیک اندیش برای همه زمانها سعادتمندانه در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت، اجتناب کرده اند سوی خداوند توفیق یافته‌اند، ذکر شد: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، صدقه جاریه محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات باریتعالی را برای خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران نازل می تنبل.

غلامرضا مرحبا همراه خود تاکید بر اینکه زندان ساده جای مجرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرار نیست اما علاوه بر این انسان های شریف، مومن، فقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرومندی نیز به توضیحات غیر عمد، تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره به آنجا کشیده شدند، اظهار کرد: کمک های خیران به صورت نقدی، چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اشخاص حقیقی به اتهام جرائم غیرعمد در زندان این شهرستان رفتن می برند.

مرحبا ذکر شد: باید امتحان شده کنیم به همان اندازه همراه خود کاهش آسیب های اجتماعی انواع زندانیان کم شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شخص خاص به صورت غیر عمد در بند افتاد، همراه خود اقدامی ارزشمند به کمک او بشتابیم.

دادستان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب آستارا نیز {در این} جشن ذکر شد: هر جرم، دارای سه تأثیر خصوصی، خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران همراه خود کمک به آزادی زندانیان، همراه خود خداوند قیمت کاهش یافته می کنند.

یاسر همدمی همراه خود دقیق اینکه خانوار زندانیان در مضیقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌پیش بینی کمک‌های خیرین هستند، اظهار کرد: ما بر ایده تعالیم دینی شخصی مکلف هستیم کدام ممکن است به در نظر گرفته شده همنوع شخصی باشیم.

همدمی ذکر شد: هم اکنون ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد همراه خود مجموع بدهی ۵ میلیارد تومانی در زندان این شهرستان رفتن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود کمک خیرین، صفحه بحث حمایت اجتناب کرده اند زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد دیه استان بتوان این اشخاص حقیقی را به آغوش خوب و دنج خانوار بازگرداند.

شهرام حجتی رئیس اداره زندان کلی آستارا {در این} جشن اظهار کرد: در کل سال قبلی همراه خود کمک ستاد دیه گیلان، خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث حمایت اجتناب کرده اند زندانیان به ترکیبی آوری مبلغ ۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون تومان ، ۴۴ زندانی جرائم غیرعمد {در این} شهرستان آزاد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کمک های امسال خیران نیز برای آزادی زندانیان استفاده خواهیم کرد.

{در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور مردمان، خیران، نیکوکاران، جمعی اجتناب کرده اند تجار، خرده فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر کنندگان آستارایی برگزار شد، حاضران ۲۰۵ میلیون تومان برای آزادی زندانیان پولی غیر عمد کمک کردند به همان اندازه زمینه آزادی آنها فراهم شود.

Share