تصاویر یادواره شهیدان لنگرود علی انصاری و علیرضا نورانی


ابوالفضل شکری: مراسم بزرگداشت تنها شهید استاندار کشور، شهید مهندس علی انصاری و معاون عمرانی استانداری شهید مهندس علیرضا نورانی در مسجد لنگرود برگزار شد.

ابوالفضل شکری: مراسم بزرگداشت تنها شهید استاندار کشور، شهید مهندس علی انصاری و معاون عمرانی استانداری شهید مهندس علیرضا نورانی در مسجد لنگرود برگزار شد.

به اشتراک بگذارید