تصمیم گیری وظیفه سودهای سال‌های در گذشته | سودهای سنواتی سهامداران صنوبر می‌شود


نامه‌ای اجتناب کرده اند مدیریت نظارت بر ناشران گروه بورس همراه خود امضای محسن انصاری مهیاری آمده است کدام ممکن است خطاب به همه ناشران پرونده شده نزد گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابرسان معتمد گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار با اشاره به اجرا شدن فرایند صنوبر مطالبات سنواتی سهامداران کشتی شده است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند فارس، مدیریت نظارت بر ناشران بورس موضوع اجرا شدن فرایند صنوبر مطالبات سنواتی سهامداران را پیگیری می‌تنبل.

همراه خود ملاحظه به اینکه سامانه کامل دانش مشتریان سجام اجتناب کرده اند حدود سه سال در گذشته تحریک کردن به کار کرده است، در گذشته اجتناب کرده اند آن اکثر نمایندگی‌های بورسی برای صنوبر درآمد سهامداران شخصی همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای آن‌ها را به موسسه مالی‌ها می‌کشاندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ادعا می‌کردند برای بدست آمده درآمد، به محل کار مرکزی نمایندگی مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره حساب حاضر کنند.

{در این} بین برخی اجتناب کرده اند سهامداران دانش اصولاً اجتناب کرده اند زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه صنوبر درآمد مطلع نمی‌شدند، به دلیل درآمد سهام سهامداران دانش در حساب نمایندگی‌های بورسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورسی رسوب می‌کرد، با این حال بعد اجتناب کرده اند ایجاد سامانه سجام، برخی نمایندگی‌های بورسی درآمد سهامداران دانش را اجتناب کرده اند طریق سجام واریز می‌کردند، با این حال همراه خود این جاری برخی اجتناب کرده اند نمایندگی‌های بورسی اجتناب کرده اند واریز درآمد سهامداران خودداری می‌کردند. به دلیل درآمد سهامداران دانش شناخته شده به عنوان حق‌الناس بر گردن مدیران نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حساب نمایندگی‌های بورسی رسوب می‌کرد.

نمایندگان مجلس در قالب قوانین بودجه ۱۴۰۱ همه نمایندگی‌های بورسی را مؤظف کردند کدام ممکن است درآمد سهامداران دانش را اجتناب کرده اند طریق سامانه سجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موعد مقرر واریز کنند.

در این زمان نامه‌ای اجتناب کرده اند مدیریت نظارت بر ناشران گروه بورس همراه خود امضای محسن انصاری مهیاری آمده است کدام ممکن است خطاب به همه ناشران پرونده شده نزد گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسابرسان معتمد گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار با اشاره به اجرا شدن فرایند صنوبر مطالبات سنواتی سهامداران کشتی شده است.

{در این} نامه آمده است اطمینان حاصل شود که تسهیل امور سهامداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت رعایت مناسب مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات اجتناب کرده اند جمله ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی اجتناب کرده اند قوانین خرید و فروش، گروه بورس در راستای فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز برای ایجاد وظیفه سودهای سال‌های در گذشته سهامداران اقدام کرد.

مطابق نامه مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه وجوه امکان صنوبر مطالبات سنوات در گذشته سهامداران اجتناب کرده اند طریق نمایندگی مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دانش سجامی سهامداران اجتناب کرده اند طریق ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ مقارن همراه خود عید سعید فطر قابل بهره‌برداری {خواهد بود}. لذا حیاتی است ناشرانی کدام ممکن است درآمد سال‌های قبلی سهامداران را به دلایلی اجتناب کرده اند جمله‌عدم ادعا شماره حساب اجتناب کرده اند سوی آن‌ها، عدم مراجعه سهامدار، سجامی نبودن آن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری صنوبر نکرده‌اند، اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ادعا شده یعنی عید فطر ضمن توافق همراه خود نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در راستای رعایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات نسبت به صنوبر درآمد سنوات قبلی سهامداران اقدام نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه اقدامات را بر روی سامانه کدال آشکار نمایند.

Share