تغییر صنعت پرورش لوسیون ابریشم به یکی اجتناب کرده اند درآمدهای بی نظیر کشاورزان گیلانی


محمدنژاد خاطر نماد کرد؛ الحمدلله پرورش لوسیون ابریشم در یکی ۲ سال قبلی به لحاظ به سختی افزایش قابل قبولی داشته، هرچند مورد قبول ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به همان اندازه ۵ سال بلند مدت اگر اولین درآمد کشاورزان ما نباشد حتما دومین تأمین درآمد کشاورزان ما {باید باشد}.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، فرماندار شهرستان لنگرود در مراسم تحریک کردن گلوله کردن تخم نوغان عنوان کرد: شهرستان لنگرود اجتناب کرده اند جمله شهرستان های پیشران در بهبود نوغان داری است.

محمدرضا جلالی بر لزوم استفاده صادق اجتناب کرده اند ذخایر ثروت ساز ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در حال حاضر باید اجتناب کرده اند کالا ثروت فضا گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی تحمیل ثروت های جدید گام برداریم.

وی همراه خود دقیق اینکه شناسنامه گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان لنگرود همراه خود محصول نوغان پیچ خورده است، افزود: در سال های قبلی (دهه ۶۰ هر دو ۷۰) برخی اجتناب کرده اند شهرهای گیلان در خرداد ماه کلتعطیل می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسبه ورزش فشرده ای در بخش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نوغان داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده اهتمام تا حد زیادی در ساخت ابریشم {بوده است}.

 جلالی عنوان داشت؛ {همه ما} باید بازو به بازو هم بدهیم به همان اندازه شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نوغان داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لوسیون ابریشم باشیم.

تغییر صنعت پرورش لوسیون ابریشم به یکی اجتناب کرده اند درآمدهای بی نظیر کشاورزان

پرویز محمدنژاد مشاور شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحریک کردن گلوله کردن تخم نوغان عنوان کرد: در حال حاضر هدف ما اجتناب کرده اند این مخلوط شدن، نماد دادن اهمیت بالای این صنعت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعلاوه آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام مسئولین در افزایش این صنعت است.

وی همراه خود ردیابی به تشکیل کمیته نوغانداری در مجلس به ریاست خودش ذکر شد: این وظیفه را به لحاظ قانونی بر شخصی قائل شدیم کدام ممکن است عالی حرکتی بکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر می بایست بصورت ممکن نشان دادن کنیم کدام ممکن است ایده ها، اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید های مسئولین نسبت به قبلی بیشتر شده است.

محمدنژاد خاطر نماد کرد؛ الحمدلله پرورش لوسیون ابریشم در یکی ۲ سال قبلی به لحاظ به سختی افزایش قابل قبولی داشته، هرچند مورد قبول ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به همان اندازه ۵ سال بلند مدت اگر اولین درآمد کشاورزان ما نباشد حتما دومین تأمین درآمد کشاورزان ما {باید باشد}.

وی همراه خود دقیق اینکه در حال حاضر خواستن گروه جهانی به این محصول فوق العاده بالا بوده عنوان کرد؛  غالب شیخ نشین های خلیج فارس ملاحظه خاصی به ابریشم دارند چرا باید این از ملزومات توسط ما برآورده نشود همراه خود ملاحظه به اینکه ابزار این کار توسط دست ماست.

مشاور لنگرود در مجلس، زیباترین مدیریت را استفاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب اجتناب کرده اند ابزار فعلی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما باید لیاقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق شخصی را در ممکن کردن مانترا ما قادر هستیم همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های فعلی نماد دهیم.

محمد نژاد دقیق داشت؛ در حال حاضر همه امتحان شده های مسئولین در جهت ارتقای به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی مسکن نوغان دار است، به همین دلیل اجرای هرچه بیشتر این قالب نیازمند موقعیت آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذاری شخصی نوغان دار می باشد.

مشاور شهرستان لنگرود در مجل بر لزوم حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای کار برخورد کردن مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل فن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات در بخش پرورش لوسیون ابریشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوغان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در بازدید فعلی هیات مقامات ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیرا هم عالی میلیارد تومان رهن کم بهره اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شده است بلاعوض عکس هم به نمایندگی تعاونی کمک‌ شد.

ورزش ۲۷ هزار خانوار در بخش نوغانداری

عدیل سروی رئیس وسط بهبود نوغانداری ملت نیز همراه خود دقیق اینکه در بخش پرورش لوسیون ابریشم اجتناب کرده اند قبلی فاخری برخورداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شخصی می بالیم گفت؛ در سال های قبلی نزول در بخش پرورش لوسیون ابریشم باعث تاثر همه فعالان این بخش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال خوشبختانه همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری تمامی مسئولان بازو اندر کار مسیر پرافتخار بخش پرورش لوسیون ابریشم در جاری تکرار است چرا کدام ممکن است در دوره ۲، سه سال فعلی شاهد اتفاقات مثبتی بوده ایم هرچند کدام ممکن است {این مهم} نیازمند همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعفی است.

وی افزود؛ ورزش نوغانداران گران بصورت خانواری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ۲ ، ۳ سال فعلی اجتناب کرده اند ۱۵۷۰۰ خانواده به ۲۷ هزار خانوار رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد دهنده اینجا است کدام ممکن است در گروه ای کدام ممکن است خواستن به اشتغال داریم بخش پرورش لوسیون ابریشم در بخش کشاورزی پس اجتناب کرده اند زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاویار به معنای واقعی کلمه هستند ارزشمندترین محصول است همراه خود این تمایز کدام ممکن است زنجیره زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاویار همراه خود بلعیدن غذایی به انتها می رسد ولی بهتر از آثار زیبایی شناختی، صنایع دستی، قالیچه های ابریشمی اجتناب کرده اند همین‌ محصول کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوغات داران گران ما تهیه تبدیل می شود‌.

سروی در شکسته نشده دقیق داشت؛ به همان اندازه ۳ سال پیش ۲۲ استان در بخش نوغان داری ورزش داشتند کدام ممکن است این عدد هم اکنون به ۳۱ استان رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفیت های خیلی خوبی در استان های جدید الورود پیدا شده است.

وی علاوه بر این در خصوص امکان یک بار دیگر پرورش لوسیون ابریشم در کل یکسال اضافه کرد:  در صدد این هستیم کدام ممکن است این ورزش مالی را به صورت ۲ بار در سال ساخت بکنیم کدام ممکن است در ۶ استان ملت در جاری تلاشیم به طور قابل توجهی در استان گیلان کدام ممکن است نزدیک ۴۵ سهم پرورش فصل پاییزه در حال وقوع است.

رئیس وسط بهبود نوغانداری ملت ذکر شد: نتیجه همه امتحان شده ها می بایست در ساخت تفسیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ساخت پیله ابریشم در ۳ سال قبلی اجتناب کرده اند ۹۸۰ تُن به ۱۷۰۰ تُن رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان خوداتکایی صنعت فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوجات ابریشمی اجتناب کرده اند ۲۸ سهم به ۵۲ سهم رسیده کدام ممکن است این ما را خرسند نموده است با این حال این بالا کار نیست چرا کدام ممکن است ادامه دارد بخشی اجتناب کرده اند خواستن صنایع فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوجات ابریشمی ما اجتناب کرده اند طریق واردات تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آسیب های قابل توجه جستجو در دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله این آسیب ها اجتناب کرده اند بین وارد شدن جایگزین های اشتغال می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر اجتناب کرده اند آن استاندارد نخ های وارداتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخ هایی کدام ممکن است ما ساخت میکنیم قابل رقبا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این از یک راه یا دیگری صادرات فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصالت فرش ایرانی را هدف قرار میگیرد لذا بایستی بدنبال خوداتکایی باشیم کدام ممکن است اصل وزیر احترام جهاد کشاورزی هم تهیه قالب خوداتکایی صنعت فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوجات ابریشمی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مسیر گام های مثبتی برداشته شده است.

وی شکسته نشده داد: تحمیل تفاهم نامه کسب توافقی همراه خود کمیته کاهش حضرت امام (ره) در ۱۴ استان ملت علی الخصوص گیلان کدام ممکن است یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند گام های خوش بینانه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برکات همین هماهنگی ۹۲ تن کسب پیله ای کدام ممکن است کمیته کاهش امام (ره) انجام داد ۶۷ تن آن در استان گیلان بوده کدام ممکن است در نتیجه این شد برای اولین بار قیمت کالا پیله بهتر اجتناب کرده اند قیمت خراسان رضوی بود.

سروی افزود: تولید دیگری تفاهم نامهاز جمله محل کار بهبود دختران کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد برکت هم انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید این را داریم کدام ممکن است به نتایج مثبتی هم برسیم.

وی بستر استان گیلان را در پرورش لوسیون ابریشم اجتناب کرده اند تمامی استان های ملت رویداد تر دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود؛ همراه خود ملاحظه به آغاز گلوله کردن تخم نوغان همکاران ما در ۱۱ شعب برگزیده شده به همان اندازه ۵ بعداز ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸ شهرستان با بیرون تصویر گلوله کردن نوغان در اداره جهاد کشاورزی حتی در ایام تعطیل گلوله کردن تخم‌نوغان را انجام خواهند داد.

عدیل سروری قیمت تخم نوغان توزیعی را با بیرون افزایش ریالی؛ ۱۵ هرار تومان ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه نوغان را ۸۰ سهم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تنها محصولی کدام ممکن است ارزش های بیمه محصول را صندوق بیمه کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات صنوبر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورز ساده ۲۰ سهم را باید صنوبر تدریجی.

Share