تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تنظیم قرارها در امور اراضی جرم است


معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در رشت گفت: ارائه خدمات به مددجویان یکی از مهمترین اهداف سازمان تامین مالی زمین در کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور، جهاد کشاورزی گیلان طی دوره آموزشی مدیران منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تخلف خواند. جنایی گفت: سامانه ۱۳۱ سازمان امور اراضی آماده دریافت اخبار و اعلام تخلفات محلی است.

صفدر نیازی شهرکی ساماندهی واگذاری در امور اراضی را یکی از مهم ترین برنامه های این نهاد دانست و افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی هوشمند برای واگذاری زمین و حل اختلاف، کاهش کاغذبازی؛ ایجاد سامانه هوشمند الکترونیکی برای واگذاری زمین و حل اختلاف، کاهش کاغذبازی و همچنین ایجاد سامانه هوشمند الکترونیکی برای واگذاری زمین و حل و فصل اختلافات، کاهش کاغذبازی. این امر روند ارائه خدمات به مشتریان را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

رئیس سازمان آمایش سرزمینی کشور با اشاره به تصویب قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن اراضی در دهه ۴۰، مسئولیت حل اختلافات احتمالی را شورای اسلامی به جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان آمایش سرزمین واگذار کرد. با دستور وزیر این سازمان ظرف دو سال نسبت به رفع اختلافات ارضی و رفع تداخل پلاک ثبتی اقدام خواهد کرد.

صفدر نیازی شهرکی با بیان اینکه جلسه امروز رشت به منظور برنامه ریزی بهینه برای رفع مشکلات و رفع تداخل پلاک های ثبتی است، اظهار داشت: این نشست در رشت برگزار می شود.

به اشتراک بگذارید