تهیه طرح شناسایی گونه های گیاهی جنگل های هیرکانی گیلان


ولی جهانی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از تهیه طرح مستندسازی پوشش گیاهی جنگل های هیرکانی گیلان به مناسبت سومین سالگرد ثبت این میراث گرانبهای طبیعی خبر داد. . فهرست میراث جهانی یونسکو.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از تهیه طرح مستندسازی فلور جنگل های هیرکانی گیلان به مناسبت سومین سالگرد این ارزشمند خبر داد. ثبت. میراث طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو.

ولی جهانی گفت: سه محوطه از جنگل های هیرکان در استان گیلان به مناسبت سومین سالگرد ثبت جهانی سه محوطه جنگل های هیرکان در فهرست میراث جهانی یونسکو آماده نصب بر روی تابلوی شناسایی ۲۰ گونه گیاهی است. و در محل موزه میراث روستایی گیلان تاسیس شد.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان به اهمیت معرفی وضعیت میراث جهانی جنگل های هیرکانی گیلان اشاره کرد و گفت: طرح تدوین شناسنامه فلور جنگل های هیرکانی حائز اهمیت است. اقدامی موثر برای افزایش سطح اطلاعات عمومی و معرفی گیاهان و جانوران موجود در این جنگل ها به مردم.

جهانی گفت: در گام نخست این طرح، نام فارسی، منطقه ای، علمی و انگلیسی ۲۰ گونه گیاهی دشت های شمال کشور در قالب شناسنامه جمع آوری و در موزه میراث روستایی گیلان قرار گرفت. این استان همچنین در مسیرهای بازدیدکنندگان نمایش داده خواهد شد.

وی افزود: در فازهای بعدی این طرح تهیه شناسنامه برای سایر گونه های گیاهی جنگل های هیرکانی در دستور کار قرار می گیرد.

به اشتراک بگذارید