توزیع کارت نان در دستور کار دولت نیست و کارت جدیدی برای یارانه صادر نمی شود.


احسان خاندوسی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش قیمت نان وجود نخواهد داشت و این خط قرمز دولت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قطعاً قیمت نان را افزایش نمی دهیم و این موضوع خط قرمز دولت است، گفت: در دولت تصمیم گرفته شده است. برای صدور کارت نان برای خرید این محصول.» خیر.

احسان خاندوسی در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتگوی خصوصی و عمومی اظهار کرد: مقرر شده خرید مردم با استفاده از کارت های بانکی موجود و عادی انجام شود و کارت جدیدی برای یارانه صادر نشود.

وی تصریح کرد: در طرح ها پیشنهاد شده است که یارانه فقط به سرپرستان خانوار تعلق نگیرد و کل خانواده به همین صورت از یارانه بهره مند شوند.

وزیر دارایی تاکید کرد: هدف گذاری دولت و خط قرمز نان نباید افزایش قیمت داشته باشد، تغییرات آرد و گندم باید به گونه ای باشد که کمترین خسارت را به همراه داشته باشد، اما قطعا چنین چیزی نخواهیم داشت. افزایش قیمت نان.

در جلسه ستاد اقتصادی دولت همسان سازی قیمت نان صنعتی و معمولی بررسی می شود

خاندوسی گفت: موضوع یکسان سازی قیمت نان صنعتی و سنتی را در جلسه آینده ستاد اقتصادی دولت مطرح خواهیم کرد و در تلاش هستیم تا دولت تصمیمی را اتخاذ کند که خواسته فعالان اقتصادی برآورده شود.

وی در خصوص لغو ارز ترجیحی تاکید کرد: این اقدام اصلاح ساختاری بود که اساس دولت رفع انحصار شرکت ها در واردات و خرید بود.

وزیر دارایی تصریح کرد: در سال آینده تصمیم داریم بیشتر تولید، تجارت و تدارکات را به بخش خصوصی واگذار کنیم که علیرغم بررسی های دولت برای مشخص شدن روند این شاخص ها، بخش خصوصی تبدیل به یک نهاد غیردولتی می شود. .

به اشتراک بگذارید