توپ واشنگتن فالز در پایین ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران پاسخگو برای متعهد شدن «انتخاب ها دردسرساز» است.


آمریکا هشدار داده است کدام ممکن است تحریک کردن مذاکرات هسته ای همراه خود توانایی های جهانی به انتخاب آخرین تهران متکی است.

دیارا میرزا به نقل اجتناب کرده اند یورو نیوز واشنگتن، تهران را راه رفع برای بدست آوردن به هماهنگی آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای برمه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است هیچ گشایشی در توسعه مذاکرات برای انتخاب گیری با اشاره به “امتیازات دردسر” نگاه به گذشته وجود نخواهد داشت. آمریکا برای این امر انصافاًً کنار هم قرار دادن است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای دومین روز متوالی روز سه شنبه تاکید کرد کدام ممکن است هماهنگی حاصل شده بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا “خوشبینانه” است.

“باقی مانده است امتیازات دشواری موجود است کدام ممکن است ما در امتحان شده برای رفع آنها هستیم.”

وزارت امور خارجه همراه خود تأکید بر اینکه «علیرغم پیشرفت‌های صورت گرفته در مذاکرات روز دوشنبه کسب اطلاعات در مورد تصمیم شورای ایمنی گروه ملل متحد» ۹ محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ محدود، {تأکید کرد} کدام ممکن است «این هماهنگی باقی مانده است آخرین هر دو تسریع نشده است». به راحتی در دسترس است “

این دلیل است است کدام ممکن است ما مدت‌هاست کدام ممکن است برای همه حدس و گمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط اجتناب کرده اند جمله فروپاشی هماهنگی کدام ممکن است مانع بدست آوردن ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود، کنار هم قرار دادن شده‌ایم.

ند پرایس هشدار داد: ما زمان زیادی را صرف توصیه همراه خود شرکای شخصی در قلمرو (خاورمیانه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شرکای اتحادیه اروپا شخصی با اشاره به انتخاب های بالقوه (در صورت شکست مذاکرات) کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن انصافاً کنار هم قرار دادن هستیم.

جو بایدن، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بار تولید دیگری بر سازمانی شخصی برای جلوگیری اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به بمب هسته ای “چه همراه خود تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه با بیرون تهران” تاکید کرد.

در حالی کدام ممکن است طرف‌های اتحادیه اروپا حاوی در مذاکرات هسته‌ای آرزو کرد لغو بلافاصله برجام هستند، آنها به ۲ پیش‌شرط آخرین تهران یعنی لغو تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سپاه پاسداران اجتناب کرده اند فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا ردیابی می‌کنند. هماهنگی آخرین همراه خود واشنگتن

اشتراک گذاری