تیرانداز گیلانی همراه خود نیروی کار سراسری شخصی در جام جهانی برزیل دوم شد.


گیلانیه سعد روسینی همراه خود نیروی کار سراسری ایران در جام جهانی برزیل دوم شد. نیروی کار تفنگ پسرها در فینال به مصاف جواد فروفی، وحید گل کندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سجاد ارحسینی سر خورد.

به گزارش دیرمیرزا، این نیروی کار در فینال جام جهانی برزیل همراه خود حضور سه نفره جیلیان سجادر حسینین به مدال نقره بازو کشف شد.

نیروی کار تفنگ پسرها در فینال به مصاف جواد فروفی، وحید گل کندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سجاد ارحسینی سر خورد.

در نیروی کار بانوان هانیه رستمیان، گلنوش سبقت اللهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام هرجانی اجتناب کرده اند ایران در فینال همراه خود شیوع مقابل تایلند به مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال طلای جام جهانی بازو یافتند.

اشتراک گذاری