جوایز رسانه شاد ۲۰۲۲
سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مراسم سالانه جوایز رسانه ای GLAAD بورلی هیلتون در بورلی هیلز، کالیفرنیا در ۲ آوریل ۲۰۲۲ تحریک کردن تبدیل می شود.