حمزه عاشوری رسما به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان معرفی شد


دکتر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور. با حکم سلاجقه، حمزه عاشوری به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان محیط زیست ایران صبح روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در مراسمی با حضور سلجودی و تیمی از مسئولان حمزه عاشوری پیش از این از این معاونت مسئولیت توسعه مدیریت و نیروی انسانی حفاظت محیط زیست گیلان را بر عهده گرفت. وی با فرماندهی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور پذیرایی کرد. گیلان به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در راس این مجموعه قرار دارد.

حمزه عاشوری فرزند شهید حسین عاشوری به عنوان کارمند رسمی محیط زیست گیلان در سوابق خود، مسئول اجرایی محیط زیست، صومعه زارا رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان های رشت و معاون توسعه مدیریت محیط زیست و منابع انسانی گیلان است.

همچنین در این مراسم دکتر که مسئولیت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان را بر عهده داشت. زحمات رضا نیز مورد تحسین قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید