حمله موشکی سپاه پاسداران به وسط دانش موساد آرم دهنده توانایی جمهوری اسلامی است


خرسندی عبدالله حر اجتناب کرده اند تلافی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند متجاوز مقدس.

به آگاه دیامزار، سردار محمد عبدالله በጉ በጉ ውጤት ውጤት ውጤት ውጤት ባለፉት ባለፉት መሆኑን መሆኑን መሆኑን መሆኑን መሆኑን መሆኑን ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት ባለፉት جلوگیری اجتناب کرده اند انجام آنها اجتناب کرده اند امتحان کردن این.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادعا‌ای ادعا کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تلفات جانی عمیقاً متأسف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مقامات اسلامی عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام» (داعش) عالی گروه تروریستی است.

فرمانده سپاه مقدس گیلیان همراه خود امتحان کنید یکی اجتناب کرده اند مهمترین امتیازات جمهوری اسلامی در ارجاع به نظامی برای هدف اصلی بر امتیازات زیبایی شناختی اظهار داشت:

عبدالیر همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه به امتیازات زیبایی شناختی در بین مسئولان، اظهار داشت: باید این سیستم های متنوعی در بخش زیبایی شناختی برای مقابله همراه خود درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد زیبایی شناختی پوچی در ملت انجام شود، به همین دلیل مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان باید ملاحظه کنند. ادعا مرحله دوم را خاص کنید.

وی یکی اجتناب کرده اند جاه طلبانه ترین قالب ها را برای تأثیر می گذارد به باسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید این سیستم خاصی برای مقابله همراه خود این فاجعه وجود داشته باشد.»

اشتراک گذاری