حوضه سفیدرود غول پیکر یکی اجتناب کرده اند خشک ترین حوضه های ملت است.


ارشالان هاشمی رئیس بخش اترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش رودخانه سفیدرود غول پیکر اجتناب کرده اند سد سفیدرود بازدید کرد.

به گزارش دیارمیرزا، ارسلان هاشمی رئیس بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوضه شمالی اترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش رودخانه سفیدرود غول پیکر همراه خود حضور در کنفرانس پیشگیری، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ به سمت فاجعه اجتناب کرده اند دریاچه های غول پیکر شمال ملت بازدید کرد. . این ستاد همراه خود حضور اسدالله عباسی، استاندار گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای محافظت دارایی ها آب ملت در محل سد سفیدرود برگزار شد.

وی افزود: در فصل بارندگی ۲۱۶ میلی متر {در این} حوضه بارندگی داشتیم با این حال تا حد زیادی بارندگی کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میلی متر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه بین ۵ به همان اندازه ۱۰ میلی متر بارندگی داشتیم کدام ممکن است در حرکت انصافاً کارآمد بود. نوسان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است در حوضه غول پیکر سفیدرود همراه خود آن مواجه هستیم.

هاشمی شکسته نشده داد: نسبت به ۵۳ سال در گذشته ۱۲ سهم کاهش داشته ایم از میزان بارندگی همراه خود خواستن قلمرو به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت تناسبی ندارد.

با اشاره به محافظت یخی، ۴۰ سهم اجتناب کرده اند مخازن یخ به آب روان تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگاه سد سفیدرود قابل ورود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ سهم در نیمه فوقانی {به درستی} استفاده تبدیل می شود.

امروزه حوضه رود غول پیکر سفید یکی اجتناب کرده اند خشک ترین آب های ملت است.

یکی اجتناب کرده اند بهترین حوضه های خشک ملت در جاری حاضر حوضه سفیدرود غول پیکر است کدام ممکن است بهتر از نوشابه های گازدار دنیا به ۴۰ به همان اندازه ۵۵ سهم می رسد.

ارسلان هاشمی، رئیس بخش رودخانه اترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش حوضه شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بخش رودخانه سفیدرود غول پیکر: اقدام را شکسته نشده دهید.

حوضه در لغت به معنای ناحیه ای است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آب رودخانه به انگشت می آید. یعنی قلمرو هر دو ناحیه ای کدام ممکن است رودخانه در آن جریان دارد.

اشتراک گذاری