خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر امور شهری استانداری گیلان شد


با حکم استاندار گیلان، خسرو آرنگ سرپرست اداره کل دفتر شهرستان های استانداری گیلان شد و جایگزین مسعود کاظمی در این سمت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، خسرو آرنگ با حکم استاندار گیلان سرپرست اداره کل دفتر شهرستان های استانداری گیلان شد.

مسعود کاظمی پیش از این مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گیلان بود و اخیراً به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان منصوب شد.

آرنگ کارشناس امور شهری و شوراهای استانداری گیلان کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندرانسلی بود.

مجتی حاکمی مدیرمسئول هفته نامه نقش گیلان از سوی خسرو آرنگ استاندار گیلان به عنوان سرپرست اداره کل دفتر شهرستان های استانداری گیلان منصوب شد. نزدیک است

به اشتراک بگذارید