خوب و دنج شدن آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای گیوم هوا به همان اندازه بالا هفته جاری شکسته نشده دارد


به آموزش داده شده است مدیرکل اقلیم گیلان آسمان نیمه ابری است با این حال همراه خود فرا رسیدن فصل بارندگی به طور پیوسته هوا آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتابی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما به ۱۰ سطح می رسد.

به گزارش دیارمزار، مدیرکل هواشناسی گیلان ذکر شد: آسمان نیمه ابری است با این حال همراه خود فرا رسیدن فصل بارندگی به طور پیوسته هوا آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتابی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دما ۱۰ سطح افزایش خواهد یافت.

محمد عدالت صلح همراه خود ردیابی به تداوم این شرایط جوی گیلان به همان اندازه بالا هفته جاری ذکر شد: آسمان گیلا بامداد فردا همراه خود مه غلیظ، وزش باد تدریجی جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دمای هوا در کنار {خواهد بود}.

وی افزود: دریای خزر ۵ به همان اندازه ۵۰ سانتی متر قله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ورزش دریایی صحیح است.

دمای حال در گیلا، وسط گیلا، ۱۳ سطح سانتیگراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود دمای هوا {در تابستان} به بیست سطح فارنهایت (۲۰ سطح سانتیگراد) برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت شهر ۱۰۰٪ باشد.

اسب وونی تالش همراه خود ۴ سطح سانتیگراد سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودبار همراه خود ۲۷ سطح گرمترین سطح قلمرو است.

اشتراک گذاری