خوزستان رتبه اول تخلفات مالی ادارات استان خوزستان ۷۴۸ تخلف در دستگاه های دولتی پیدا کرد.


مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان گفت: سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان پرونده انحرافات مالی نهادهای دولتی در خوزستان رسیدگی شد و از این حیث خوزستان در بین استان های کشور اول یا دوم شد. کشور.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، مهدی غفاری مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان گفت: ارائه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات ظرف ۶ ماه زودتر از موعد مقرر، یک کار تحولی و بزرگ است. این دستاورد، کمک موثری به روند تصمیم گیری مجلس است.» در حوزه بودجه ریزی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: آسیب شناسی نظام بودجه ریزی، کمک به کارآمدی نظام مدیریتی، کاهش تخلفات و انحرافات نهادها، ایجاد انضباط مالی، ارتقای شفافیت و تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیتی از مزایای این دستاورد دیوان است.

غفاری هدف اصلی دادگاه را حفظ بیت المال عنوان و تصریح کرد: این امر با چابکی دادگاه میسر شده و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بر ۲۵۳ دستگاه اجرایی دولتی در خوزستان نظارت شد گفت: ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان با نظارت و اقدامات قضایی در خزانه کشور سرمایه گذاری شد و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز در نهادهای دولتی سرمایه گذاری شد. و میل به جلوگیری از آن.

مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان بیان کرد: در سال گذشته ۷۴۸ مورد تخلف در دستگاه های دولتی خوزستان تایید شد که کل انحرافات مالی ۵ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۹۴ میلیارد تومان به عنوان زیان قطعی تعیین شده است.

وی افزود: استان خوزستان در سال های اخیر از نظر تخلفات مالی ادارات و دستگاه های دولتی رتبه اول یا دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

غفاری گفت: در چهار ماهه امسال یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای وصول درآمد مالیاتی خوزستان کمک شد.

مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان تصریح کرد: برخی دستگاه های دولتی به شناسایی و حفاظت از اراضی خود توجه کافی ندارند و این مشکل مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی افزود: مردم می توانند با سامانه ۱۹۸ تماس گرفته و تخلفات خود از جمله عدم اجرای قوانین، همدردی و … را گزارش دهند.

به اشتراک بگذارید