دانشجویان در دیدار همراه خود رئیس انقلاب چه گفتند؟ | انتقاد اجتناب کرده اند کار کردن شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند تفکیک قوا


به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا،

جمعی اجتناب کرده اند دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در سرتاسر ملت همراه خود حضور در حسینیه امام خمینی (ره) همراه خود حضرت آیت‌الله خامنه‌‍ ای دیدار کردند.

امیرحسین پناهی، دبیر تشکیلات اتحادیه صفحه بحث های اسلامی دانشجویان بی طرفانه، محمد اسکندری، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، علی بزرگخوه، دبیر محل کار تحکیم وحدت، محمد حسین کاظمی، دبیرکل اتحادیه گروه اسلامی دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن نراقی مشاور بسیج دانشجویی {در این} دیدار نکاتی را مطرح کردند.

دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران , رهبر انقلاب , نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها , تشکلهای دانشجویی ,

پناهی: سیستم حال چندان آمادگی پذیرش بچه ها آرمان خواه را ندارد

محتوای متنی سخنان مشاور اتحادیه صفحه بحث های اسلامی دانشجویان بی طرفانه:

سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند انتخابات ریاست جمهوری، در همین منبر گفتیم کدام ممکن است اساس متعدد اجتناب کرده اند مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکامی‌های کنونی ملت، آسان‌انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم دانش پیچیدگی‌های ذاتی امر حکمرانی است. عدم درکی کدام ممکن است موجب شده به همان اندازه به دلیل مشکل‌های پیچیده دهه ۹۰، شاهد کاهش سرمایه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد کلی به نظام جمهوری اسلامی باشیم. باور حکمرانی عادلانه،شناخته شده به عنوان غایت نظام اسلامی در گرو عقلانیت در حکمرانی است. عقلانیت یعنی ملاحظه به ۳ مولفه حیاتی‌: حکمرانی عالمانه، صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعانه.

نخست، حکمرانی عالمانه:

یکی اجتناب کرده اند گرفتاری‌های ما در ۴ دهه قبلی، خلأ حدس و گمان‌پردازی استفاده شده برای اداره ملت براساس مبانی دینی،ادعاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها کلان جمهوری اسلامی {بوده است}. به دلیل این خلأ، برخی این سیستم‌ریزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌گذاری‌ها در هنگام اجرا به ضد شخصی تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها اولین را نقض می‌کنند. به عبارت تولید دیگری، ما گاهی غریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مفهوم حرکت کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فراوان متکی به دستورالعمل‌های غربی بوده‌ایم!

فی‌المثل توده ها اجتناب کرده اند همین منبر آموزش داده شده است‌ شده کدام ممکن است آقای رئیس جمهور! آقای وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش! آقایان شورایعالی انقلاب باکلاس! بهبود مدارس مالی، نقض بدیهی عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بی‌عدالتی ساختاری‌ست. فروختن بلند مدت به پولدارها، به‌واسطه اصلاح بنیادین در اکوسیستم آموزش، تحقیر طبقه مستضعف است.

خواه یا نه کسی در آن ساختمان وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به اصلاح این رویه غلط در نظر گرفته شده می تدریجی؟ خواه یا نه وزیر احترام آموزش وپرورش اصلا بضاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم صحیح برای چنین اصلاح بنیادینی را دارد؟

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصادیق اقدام در خلاء تئوریک، شخصی‌سازی موسسه مالی‌ها در مقامات مدعی عدالت بود. بعد از همه موسسه مالی‌های شخصی دنباله زنجیره‌ معیوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند انواع بانکداری در ملت هستند کدام ممکن است مشکلات آن در موسسه مالی‌های دولتی نیز تبصره می‌شود! آقای وزیر اقتصاد! والله ما این همه موسسه مالی اجباری نداریم. ضرورتی ندارد {در این} درگیری مالی همراه خود پشتوانه موسسه مالی مرکزی، موسسه مالی‌های شخصی هر کار غلطی دلشان خواست بکنند، احاطه تهران کاخ بسازند، نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را افزایش بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید مقامات‌ها پابرجا بمانند. مفهوم وزارت اقتصاد برای دگردیسی در نظام بانکی ملت چیست؟

سخن ادعا کردن اجتناب کرده اند حکمرانی با بیرون علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم یعنی مدیریت پراشکال دارایی ها زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب! محدودیت دارایی ها آبی، ضرر همین الان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه فردای ملت {خواهد بود}. تاب‌آوری اجتماعی در مخالفت با فشار‌های آبی، فوق العاده ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر‌مدت است. حکمرانی غیر عالمانه یعنی پتروشیمی را در پایین حاصلخیز میانکاله بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی فلز را در کویر مرکزی! وزارت انرژی چه مفهوم ای برای اداره کردن خوردن، کاهش تبخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدررفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شیرین سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آب دارد؟

ما همراه خود چه مفهوم‌ای تصور به به مقابله همراه خود ابر مشکل‌های بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با برویم؟ به همان اندازه کی تصور به پیشگیری غیر از معامله با، آموزش پزشکی با بیرون فشارهای عصبی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب، قالب دکتر خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام ارجاع در لیست آرزوهای باور نیافته باقی نگه دارد؟

با توجه به مشکل‌های بخش سربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی بچه ها، مجموعه‌های در کنترل مفهوم ای جز سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپوش ندارند؟

این‌ اسبابک ها تنها معدودی اجتناب کرده اند امتیازات بی‌شماری هستند کدام ممکن است رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلشان در گرو مفهوم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری است. مقامات، به‌عنوان بی نظیر‌ترین رکن اجرائی نظام، متولی بی نظیر نوگرایی در اداره ملت است؛ لکن مقامات جناب آقای رئیسی در مفهوم پردازی کم توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گفتمان‌سازی لکنت دقیق انتقادی دارد.

دوم، حکمرانی صادقانه:

یکی اجتناب کرده اند قوانین پرتکرار عهدنامه مالک اشتر ملاحظه به افراد، خشنودی‌ آن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن کلی است. حضرت علی(ع) به مالک فرمان دادند، چیزی را به شخصی منحصر نکند کدام ممکن است همه افراد در آن مشابه‌اند. فرمودند خلف وعده، سبب نگرانی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی حکومت دینی حکمرانی صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم است.

نگرانی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد {در این} تبعیض است کدام ممکن است فرزندان برخی مسئولان ارشد نظام، سفرهای لاکچری، سفره‌های رنگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدهای خارجی آنچنانی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده افراد زخم‌خورده تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی.

غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرصادقانه نیست کدام ممکن است ما فلان جامعه اجتماعی را فیلتر کرده‌ایم، بعد رجال مملکتی جملگی در شبیه به رسانه فیلترشده توئیت می‌زنند؟

بی شک {در میان} تمامی تجهیزات‌ها، «صداوسیما» در زمینه باور حکمرانی صادقانه، بیش اجتناب کرده اند دیگران تعهد دارد. حضرت آقا! جاری تلویزیون خوشایند نیست. پیش بینی داریم در وسط جدید مدیریت رسانه سراسری چارچوب‌های غیرقابل انعطاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی معنی برداشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه دقیق، به‌موقع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی تحلیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات، بخشی اجتناب کرده اند سرمایه اجتماعی اجتناب کرده اند بازو گذشت نظام ترمیم گردد.

صداوسیما تعهد دارد میدان‌دار گفتگوهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگانی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند طریق آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه، پیام‌های باکلاس شخصی را منتقل تدریجی. مدیران صداوسیما فراموش نکنند کدام ممکن است رویکرد اقلیت محور موجب اجتناب کرده اند بین جابجایی مرجعیت رسانه می‌شود. بی‌توجهی به علاقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم محبوبیت آنتن پاشنه آشیل رسانه سراسری است! لذا حیاتی است رئیس احترام گروه معیارهای دگردیسی را خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نجات صداوسیما اجتناب کرده اند وضعیت کنونی این سیستم ریزی راهبردی حاضر دهد.

رئیس معظم انقلاب!

قرار بود شورای نگهبان شاخص‌های احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین تدریجی با این حال آقایان به قالب گزاره‌های عمومی اکتفا کردند. نتیجه‌اش، سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهاماتی بود کدام ممکن است این بار ۹ {در میان} منتقدان استاندارد شورا، اما علاوه بر این {در میان} بچه ها انقلابی تعیین کنید گرفت. خواه یا نه شورا تعهد ندارد به ال‌ها، پاسخ‌های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح بدهد؟

حضرتعالی شبیه به زمان فرمودید، خطاها در جریان احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات جبران شود. آن خطاها چه بود؟ خودت را پیدا کن اصل حضرتعالی چه شد؟ بعد از همه ما به هیچ وجه دغدغه‌مند مطالبات عالی نامزد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم الحال نبوده‌ایم. اولویت بی نظیر جریان انقلابی جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب حضور در حکمرانی صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوریت نظام بود. معتقدیم انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهاماتی اجتناب کرده اند این بازو می‌تواند جمهوریت نظام را شبح تدریجی. شبح هم همراه خود ه ۲ توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود ح جیمی!

یکی اجتناب کرده اند وجوه اساسی حکمرانی صادقانه، شفافیت است. شفافیت طرفدار امیرالمونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی دستور عقلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهگشا است. گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باقی مانده است قصد ندارند زیربار شفافیت نیم بند آرای شخصی بروند. شبیه به‌ها کدام ممکن است در نشست‌های دانشجویی شعارشان شفافیت بود همراه خود همین الان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای غیر صادقانه اجتناب کرده اند زیر بار وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به وعده‌هایشان شانه تمیز می‌کنند. در چنین شرایطی افراد اجتناب کرده اند شخصی می‌پرسند مجلسی کدام ممکن است به ویژه‌ترین وعده شخصی حرکت نمی‌تدریجی خواه یا نه در سایر اسبابک ها می‌تواند مدعی رفتار صادقانه باشد؟ اگر حاکمیت به اختیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر شخصی وارد اتاق شیشه‌ای نشود، افراد آن را اجتناب کرده اند حیاط ها سطح می‌کشند.

اینکه دنیای آنلاین ما، جولانگاه افشاگری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام‌گیری‌های سیاسی شده، بی‌ارتباط به همین کاستی‌ها نیست. غیرمعمول است کدام ممکن است برخی فعالان دیجیتال اجاره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد‌ای همراه خود بستگی به داده‌هایی کدام ممکن است اعلام کردن می‌شود اجتناب کرده اند مبدا تجهیزات‌های حاکمیتی است به اسم روزنامه‌نگاری تحقیقی بازو به افشاگری می‌زنند!

اگر کسی آرزو‌ای برای اصلاح جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز برخی مسئولین دارد، زمینه باور شفافیت در کار کردن، دارایی‌ها، دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش را فراهم تدریجی ۹ اینکه به مدعیان عصبی مزاج عدالت‌خواهی تعهد‌ای سرویس بدهد. وقتی عدالت‌خواهی اجتناب کرده اند عقلانیت تهی شد، راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ را به هم می‌دوزند، خطاهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد هم‌کیشان شخصی را نادیده می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا فلان در کنترل را به پای کل نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گذشته تاریخی جمهوری اسلامی می‌نویسند!

مدیریت گران قیمت!

حاکمیت در مخالفت با سوال ایده ها کلی وظیفه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظف است پاسخگوی بیشتر مردم باشد. تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردآور است کدام ممکن است همراه خود وجود انبوهی اجتناب کرده اند مشکل‌های پیچیده، ما اجتناب کرده اند حواشی ماجراهای ورزشگاه مشهد هم صدمه می‌بینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال سراسری کدام ممکن است می‌تواند نمادی اجتناب کرده اند موفقیت جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ساز دلگرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت اجتماعی باشد، می‌شود بهانه ضدانقلاب! ماجرای عصبانی کردن افراد، گاهی آنقدر تازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نقص پیش می‌رود کدام ممکن است گمان می‌بریم، نکند سرویس‌های بیگانه نقشه تکل ایران اجتناب کرده اند ایرانیان در چنین حوادثی دنبال می‌کنند.

به واسطه این تفرقه‌افکنی یک بار دیگر باهم قهر می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جان هم می‌افتیم! آقایان! یکبار ابدی همراه خود صحیح‌سازی منطقه، امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را فراهم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اگر انتخاب عکس دارید صادقانه گفتن کنید.

حضرت آیت الله خامنه‌ای!

شورایعالی توافق مالی سران قوا، بر ایده تنفیذ اختیار حضرتعالی تعیین کنید گرفته است لکن همراه خود برخی انتخاب ها خلق الساعه همچون افزایش ناگهانی قیمت بنزین با بیرون اطلاع افراد،حکمرانی صادقانه را تحدید می‌کنند. لذا اجتناب کرده اند خواهید کرد خواهش می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی می‌دهیم کدام ممکن است حدود اختیارات این شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مسائلی کدام ممکن است در آن اجازه ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری دارد را خاص نمایید.

سوم، حکمرانی شجاعانه:

متاسفانه حاکمیت همراه خود تحویل داد ۴۳ سال اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی، باقی مانده است جرئت اخذ برخی انتخاب ها غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی را به توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلحت‌تراشی‌ها ندارد.

خواه یا نه می‌توان اجتناب کرده اند اصلاح ساختار استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیده بودجه ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت رویه‌های سابق را تکرار کرد؟ خواه یا نه می‌توان مدام اجتناب کرده اند نبرد همراه خود تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ذکر شد ولی در رعایت جاری آقازاده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامادها اسراف کرد؟

خواه یا نه می‌توان اجتناب کرده اند دگردیسی در آموزش‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌پرورش سخن ذکر شد ولی بازو اقلیت سرمایه‌دار را برای بهبود آموزش مالی باز گذاشت؟خواه یا نه می‌توان اجتناب کرده اند مولد نبودن امکانات پژوهشی انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ملزومات آن پایبند نبود؟ خواه یا نه می‌توان همزمان همراه خود اعطای انحصار اجتناب کرده اند خودروسازان خانه تقاضای استاندارد کرد؟ خواه یا نه می‌توان اصلاح نظام مالیاتی را معطل سرمایه‌سالاران نمود؟ خواه یا نه می‌توان بچه ها را به عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندآوری الهام بخش کرد با این حال بازار مسکن را یله را انتخاب کنید و انتخاب کنید رها به نظر می رسید داشت؟ نمی شود آقاجان. اصلاح شجاعت می‌خواهد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال کلام آخر:

تخصص دهه ۹۰ کاهش سرمایه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت دهه جلو ترمیم ! اگرچه دشمن سعی می تدریجی بن‌بست نمایی تدریجی، معتقدیم، به تعبیر شهید گران قیمت ما حاج قاسم سلیمانی، میزان فرصتی کدام ممکن است در فاجعه‌ها هست در شخصی جایگزین‌ها نیست! با این حال شرط اول قدم کدام ممکن است عاقل باشی! امام گران قیمت ما فرمود: «ما غیر اجتناب کرده اند خدا کسی را نداریم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواسته ایم کدام ممکن است داشته باشیم.» ایران گران قیمت، همین الان بیش اجتناب کرده اند همه وقت نیازمند بسط این روحیه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز به فرموده امام «آنچه ما راغلبه داد، این روحیه بود.»

برای ما دعا کنید به همان اندازه ملایم قدم، همراه خود محافظت روحیه انقلابی، خدمتگزار ایران گران قیمت اسلامی مان باشیم.

آقا به روزگاران، مهری نشسته بردل

سطح نمی‌توان کرد، حتی به روزگاران

ما ۲ دغدغه فوق العاده مهم داریم کدام ممکن است کنجکاوی‌مندیم سطح تذکر حضرتعالی کسب اطلاعات در مورد آنها را بشنویم، یکی با توجه به دشواری جوانگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در خصوص دشواری آرمان گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه گری.

با توجه به جوانگرایی کدام ممکن است حضرتعالی تاکید فوق العاده زیادی در سال های فعلی داشته‌اید، تعدادی از آسیب مهم دیده شده است. یکی عدم خوب سالاری است کدام ممکن است بعضی اجتناب کرده اند آقایان، اقوام، همشهری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتسبان خودشان را وارد لیست ها، پست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی ها می‌کنند. واقعیت تلخ اینجا است کدام ممکن است سیستم چندان آمادگی پذیرش بچه ها آرمان‌خواه را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا محافظه کارها در آن انبساط می‌کنند. کدام ممکن است اگر ذهنی به فعلی آن نکنیم جوان گرایی کارکرد شخصی را اجتناب کرده اند بازو می‌دهد. ضمن اینکه معتقدیم حتی وقتی عجیب و غریب های تشکل های دانشجویی پست های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیتی بگیرند، استقلال تشکل ها نباید خدشه‌دار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر مطالبه‌گری باید شکسته نشده داشته باشد.

با این حال با توجه به آرمان‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه‌گری،گاهی تبصره می کنیم فعالان ساختارشکن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه برخورد همراه خود فساد، قائل به هیچ چهارچوبی نیستند. در برابر این برخی تولید دیگری وقتی می‌بینند کدام ممکن است مطالبه گری ها به نتیجه نمیرسد، سرخورده می شوند. خواهش می کنیم در خصوص نگرانی ها مطالبه گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان خواهی در تشکل ها در شرایط کنونی، ما را اجتناب کرده اند رهنمود های شخصی بهره مند سازید.

دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران , رهبر انقلاب , نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها , تشکلهای دانشجویی ,

اسکندری: همراه خود تعدد مجالس قوانین گذاری در ملت مواجهیم

در تجزیه و تحلیل امتیازات ملت به نظر می رسید‌های متفاوتی موجود است. برخی رفع امتیازات را منوط به سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح ها می‌بینند ولی ما معتقدیم فراتر اجتناب کرده اند سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید جناح‌ها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی ملت موجود است کدام ممکن است باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکان‎های متعددی موجود است کدام ممکن است در این شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مطابقت این مونتاژ می‌خواهیم با توجه به قابلیت مدیریت برای رفع امتیازات حکمرانی صحبت کنیم.

در اتصال همراه خود شئون مدیریت عده‌ای برای پیشبرد نیازها شخصی، شان ولی فقیه را در درجه عالی سخنران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واعظ زیرین می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده‌ای تولید دیگری برای ناپایدار اجتناب کرده اند پاسخگویی، وظیفه همه امور را به ولی فقیه حواله می‌دهند. با این حال مطابق همراه خود مبانی اسلام ناب، قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیره امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرتعالی، ولی فقیه دارای ۲ شان مرجعیت ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کلان است. کدام ممکن است بهره‌گیری به جا اجتناب کرده اند این ۲ شان میتواند گره‌گشای بخش زیادی اجتناب کرده اند امتیازات کنونی ملت باشد.

به دلیل برای ضیق وقت ما آسیب شناسی مان اجتناب کرده اند مشکلات ملت را در قالب ۳ محور، کدام ممکن است اجتناب کرده اند بی نظیر ترین شئون مرتبط همراه خود مدیریت کلان مدیریت است مطرح خواهیم کرد.

۱.  حفاظت اجتناب کرده اند تفکیک قوا

یکی اجتناب کرده اند امتیازات کنونی ملت شورا سازی‌هایی است کدام ممکن است همراه خود هدف تفویض اختیارات مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا همراه خود هدف تجمیع تجارب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده ساختارمند اجتناب کرده اند نخبگان بوده‌است. این امر موجب شده‌است کدام ممکن است بجای آرزو شخص، آرزو ذهن جمعی بر امور تحت سلطه شود. با این حال امروزه همراه خود انبوهی اجتناب کرده اند شوراهای ناکارآمد مواجهیم کدام ممکن است هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آن‌ها قبول نمی‌تدریجی.

نتیجه این موضوع اینجا است کدام ممکن است همه، وظیفه‌ها را، حواله به تذکر شورا می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه شخصی را قبول نمی‌کنند. اجتناب کرده اند طرفی برخلاف قوانین قوانین اساسی، کدام ممکن است ساده عالی مجلس قانونگذاری در آن موجود است، همین الان همراه خود تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم کدام ممکن است گذشت گذشت عالی مجلس از لاغر همراه خود انواع زیادی شوراهای اضافه وزن ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به ۱ مورد بخواهیم ردیابی کنیم، شوراهایی کدام ممکن است قرار بود صرفا شان پوشش‌گذار داشته باشند وارد بخش تقنین شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری اوضاع مشاور‌ای کدام ممکن است اساساً مبتنی بر قوانین اساسی تنها کسی است کدام ممکن است امکانات قانونگذاری دارد به جایی رسیده کدام ممکن است اگر بخواهد با توجه به قابلیت پزشکی انتخاب بگیرد می‌گویند تعهد شورای برتر انقلاب باکلاس است، اگر بخواهد با توجه به سربازی حرف بزند ستاد کل اجتناب کرده اند او شکایت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد با توجه به واردات خودرو قوانین بگذارد، عالی هیئت در مجمع تجزیه و تحلیل مانع او می‌شود.

در امتداد طرف اینها حتی تذکر مشاور برای هیئت رئیسه مجلس هم صرف نظر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان مشاور به همان اندازه مقیاس عالی کارمند برای رئیس مجلس زیرین آمده است. بعد از همه نمایندگان احترام خوشایند است دلیل دهند آنجایی کدام ممکن است هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف شخصی را مناسب انجام نمی‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینگونه نباشد کدام ممکن است این امتیازات بهانه نمایندگان برای ناپایدار اجتناب کرده اند وظیفه قرار بگیرد.

در همین اتصال بعضا شاهدیم روسای سه قوه در شورای سران، بجای نمایندگان مجلس، قوانین گذاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا همراه خود پدیده غیرمعمول تجمیع قوا غیر از تفکیک قوا مواجهیم. به تذکر ما می رسد باید اجتناب کرده اند هرگونه اقدامی کدام ممکن است تا حدودی تفکیک قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات قوا را در ملت زیر پرس و جو می برد، جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید‌گیری شوراها، شفاف بودن بخش اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی عالی سازوکار پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه پذیری را مدنظر داشت.

۲.حراست اجتناب کرده اند قوانین اساسی

دشواری عکس کدام ممکن است متاسفانه در وضعیت حال ملت شاهد آن هستیم یتیم ماندن قوانین اساسی است؛ به این معنا کدام ممکن است در بعضی اسبابک ها، هر دو به قوانین اساسی حرکت نشده‌است؛ مثل حق مسکن هر دو حق اعتراض. هر دو صراحتا برخلاف قوانین اساسی اقدام شده؛ مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قوانین اساسی بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود عادلانه به چشم اندازها آموزشی، عملا حرکت پوشش ها {به سمت} شخصی سازی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با گذشت است. هر دو مثال تولید دیگری در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، اینجا است کدام ممکن است مطابق همراه خود دستور ۱۱ قوانین اساسی مقامات جمهوری اسلامی باید کوشش تدریجی به همان اندازه وحدت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس جهان اسلام را باور بخشد؛ امری کدام ممکن است عملا در بین نهادهای مختلف در کنترل، اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداوسیما، مغفول مانده.

به تذکر ما این مهجوریت قوانین اساسی اجتناب کرده اند آنجا ناشی تبدیل می شود کدام ممکن است برخلاف تخصص حکمرانی در سایر ملت ها، هیچ مرجعی {برای حفظ} حرمت قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند آن در ملت {وجود ندارد}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز مدیریت کسی توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تحمیل عالی نهاد برای صیانت اجتناب کرده اند قوانین اساسی را ندارد.

۳. نظارت کلان

عالی مساله قابل ملاحظه دشواری نظارت کلان در بین تجهیزات‌های ملت است. در اتصال همراه خود این موضوع ۲ نکته بی نظیر موجود است. اولین نکته کدام ممکن است به طور معمول برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید بافت کنند کدام ممکن است تحمل نظارت‌اند. درحال حاضر درمورد تجهیزات‌هایی نظیر مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، مرجع نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌کشی خاص است. ولیکن با توجه به نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی ذیل مدیریت، کدام ممکن است مدیریت صرفا انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی نمی‌تواند اجتناب کرده اند این نهادها بازخواست تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای این نهادها همراه خود بستگی دارد حکمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مدیریت گرفته‌اند شخصی را مبرا اجتناب کرده اند هرگونه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به افراد می‌دانند. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است باید سازوکاری تعبیه شود کدام ممکن است این نهادها نیز نظیر آنچه با توجه به سایر تجهیزات‌ها موجود است،‌ توسط بیشتر مردم قابل نظارت باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پستو سطح بیایند.

دشواری بعدی با این حال با توجه به تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهایی است کدام ممکن است حضرت برتر در موقف های مختلف وظیفه آنها را برعهده گرفته‌اید.نهادهایی نظیر سپاه، نظامی، داده ها سپاه، محل کار مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای مثال ساختارهای اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ملت به مسائلی نظیر معمول نبودن مبنای کار کردن، افزایش تصدی گری سیاسی، مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی غیر از انجام شئون نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداخل در بخش های عملیاتی همراه خود ملاحظه به تعدد نهادهای امنیتی موازی دچار هستند.

هر دو در اتصال همراه خود نظارت بر این تجهیزات‌ها این پرس و جو پیش می‌آید کدام ممکن است چرا دشواری دخالت سرخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه اعضای محل کار مدیریت در موضوعات مختلف سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس رفع نمی‌شود؟ هر دو در یک واحد مورد تولید دیگری مثلا می‌بینیم کدام ممکن است سپاه به همان اندازه آنجا در پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات ورود پیدا کرده است کدام ممکن است ۲ گروه مختلف در سپاه بر بالا عالی نامزد به جدل می‌پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دعوا به رسانه‌ نیز کشیده می‌شود. هر دو اینکه به خوانایی می‌بینیم کدام ممکن است رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ عالی لیست انتخاباتی را می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عالی جناح سیاسی خاص جانبداری می کنند.

تخصص نماد داده‌ است کدام ممکن است این نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی علی رغم تذکراتی کدام ممکن است حضرتعالی در صحبت‌های علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعلنی شخصی داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف شخصی اصرار می‌ورزند. این دشواری اجتناب کرده اند این موضوع حکایت می‌تدریجی کدام ممکن است ساختار نظارت محل کار مدیریت بالقوه این را ندارد کدام ممکن است فرامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای مدیریت را در تجهیزات‌هایی کدام ممکن است مستقیما تحمل نظارت مدیریت هستند پیش ببرد. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است بازنگری‌های انتقادی {در این} می خواست است. اگر در بالاترین درجه حکومت همراه خود متخلفین قاطعانه برخورد شود، تجهیزات‌های زیرین تر هم به سامان خواهند شد.

در مخلوط بندی این امتیازات این‌طور به‌تذکر می‌رسد کدام ممکن است اوضاع حال مملکت در یک واحد وضعیت بی قاعدگی به حرکت می‌برد، این اتفاق اجتناب کرده اند عالی جهت ناشی اجتناب کرده اند ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تضعیف ساختارهای مناسب ملت، در امتداد طرف امکانات تکل نهادهای امنیتی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جهت تولید دیگری نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی اجتناب کرده اند قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حرکت دوست ندارم قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارها به وظایف خودشان مطابق همراه خود قوانین قوانین اساسی است.

این مثال هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج، جهان‌ی عملکرد آفرینی اشباح قدرتمندی شده است کدام ممکن است کسی آنها را به توجه نمی‌بیند ولی اثرگذاری آن‌ها برای افراد محرز است. مجموع این شرایط در پیوستگی این امتیازات همراه خود امور روزمره اقامت افراد این حس را بوجود می‌آورد کدام ممکن است عالی ارکستر در حال وقوع است ولی هر کسی ساز خودش را می‌زند.

عملکرد آفرینی حضرتعالی در برهه‌های روزی مختلف ضامن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ قوانین انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی بوده‌ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است کدام ممکن است همراه خود اقدامات تحولی حضرتعالی این مثال بی قاعدگی مرتفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت همراه خود سرعت بیشتری در مسیر درست حرکت کنید ترقی گام بردارد.

بزرگخو: مهمترین وعده نمایندگان یعنی شفافیت آرا روی پایین مانده است

علی بزرگخو، دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ملت (محل کار تحکیم وحدت) در دیدار تشکل‌های دانشجویی همراه خود رئیس معظم انقلاب به تصویر اجتناب کرده اند این اتحادیه دانشجویی نکاتی را مطرح کرد.

محتوای متنی سخنان مشاور محل کار تحکیم وحدت:

انقلاب اسلامی ایران چراغ امید را در دل ملتی کدام ممکن است سالیان سال مورد ظلم واقع شده است بود، روشن کرد. ملتی کدام ممکن است همراه خود وظیفه‌شناسی به‌هنگام شخصی، برگ زرین گذشته تاریخی ایران را رقم زد. با این حال همین الان همین م componentلفه یعنی وظیفه‌شناسی در جاری تغییر‌شدن به یکی اجتناب کرده اند معضلات حکمرانی است. به تذکر عدم وظیفه‌شناسی بازیگران جهان‌ی حکمرانی، تاثیر بسزایی در به وجود برخورد کردن برخی ناکارآمدی‌ها داشته است. منظور ما آن دسته اجتناب کرده اند عناصری است کدام ممکن است وظیفه شخصی را {به درستی} نمی‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم شخصی کم‌کاری می‌کنند هم همراه خود تحمیل مزاحمت برای تولید دیگری عناصر، در نتیجه ناکارآمدی می‌شوند.

در شکسته نشده به آسیب‌شناسی در سه ساحت نظام، قطعات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات ذهنی می‌پردازیم:

نخست. عدم وظیفه‌شناسی در بین نظام

متاسفانه همه اینها وظیفه‌نشناسی شایع‌ترین نوع . مثلا برخی آقایان در مجلس در همین مدت روی کار برخورد کردن مقامات جدید، غیر از ریل‌گذاری قانونی در فضای جدید، جستجو در سرسرا برای محدوده استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار بخش‌ی انتخابیه‌ی شخصی بودند! این در حالی است کدام ممکن است مهم‌ترین وعده‌ی نمایندگان، یعنی شفافیت آرا باقی مانده است روی پایین مانده است. تلخی قصه کدام ممکن است بیشتر اوقات نمایندگان، فهم غلط شخصی اجتناب کرده اند ایده «تصویر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه ملازم همراه خود آن» را پایین دیواری اجتناب کرده اند مظلوم‌نمایی قایم می‌کنند! وعده‌های برخی اجتناب کرده اند بهارستان‌نشینان برای رای تکل اجتناب کرده اند افراد همراه خود مانترا شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پایین پا زدن به شبیه به افراد عالی دروغ سراسری بود. دروغی کدام ممکن است سعی دارند همراه خود دروغ‌های تولید دیگری، نظیر «مغایر بودن شفافیت همراه خود تذکر کارشناسی» تطهیرش کنند.

حضرت آقا!

به عقیده‌ی ما چنین مجلسی نمی‌تواند انقلابی باشد.

{در این} مدت، هر بار نمایندگان مجلس را بابت بر پایین ماندن بی نظیر‌ترین وعده‌شان مواخذه کردیم، پایین صفت انقلابی قایم شده‌اند. اجتناب کرده اند خواهید کرد می‌خواهیم، این صفت را ازشان پس بگیرید به همان اندازه فرزندانتان در دانشکده بتوانند با بیرون برچسب مصرف کردن، به نقد صادقانه بپردازند.

عدم وظیفه‌شناسی در برخی بخش‌ها، به صورت انتقادی‌تری دیده می‌شود. همین الان چندین نهاد گوناگون در ملت در کنترل اندیشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی در بخش زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هستند با این حال باید ذکر شد همه‌شان روی هم، توان راهبری حتی عالی این سیستم‌ی سودآور {در این} سالیان را نداشته‌اند. همین الان به برکت انقلاب اسلامی، در زمینه‌ی تحصیل خانمها، پیشرفت قابل توجهی رخ داده است، با این حال دشواری‌ی ما «عدم در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم نقشه راه برای همه زمانها خانمها» است.

ضرر اینجاست کدام ممکن است در هر نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی، مشاور هر دو معاون امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار داریم، با این حال، {به دلیل} روشن نبودن پروژه جمهوری اسلامی همراه خود بخش‌ خانمها، عملا این مناصب به جایگاه‌های تشریفاتی بدل شده‌اند. ما در افق انقلاب اسلامی، پیش بینی فراگیری الگوی زن مسلمان ایرانی را داریم با این حال در حرکت دچار پوشش‌های واگرا {در این} بخش شده‌ا‌یم. در همین زمان ها کدام ممکن است گروه حاوی فاجعه باند است؛ برخی اساتید دانشکده، دانشجویان مادر را حتی به اتاق شخصی راه نمی‌دهند! اجتناب کرده اند طرفی اجتناب کرده اند اهمیت حضور خانمها در انتخاب‌گیری‌ها آموزش داده شده است می‌شود؛ با این حال در حرکت، مسیر ورود خانمها به جهان‌های سیاسی، همراه خود سدهایی مواجه است کدام ممکن است حتی بعد اجتناب کرده اند ورود هم، احتمال تأثیر گذاری خیلی کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها عملا باید عطای پوشش را به لقایش ببخشند!

آقاجان!

حضور در آرمان زن مسلمان ایرانی را در تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی نقشه‌ی راه صحیح برای آن می‌دانیم ولی تخصص‌ی این سال‌ها نماد داده است کدام ممکن است هیچ ارگانی مرجعیت پیگیری این موضوع را به عهده ندارد. ما در نظام افراد‌سالاری دینی، نیازمند تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور حلقه‌های میانی خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌مندان این بخش هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود ساختار حال اصلاح، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت تسهیل این مسیر تبدیل کردن شود به همان اندازه راه، برای تضارب آرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی سرمایه‌های جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص ملت باز شود.

جدا از اسبابک ها مطرح‌شده، در برخی اجتناب کرده اند اسبابک ها نیز همراه خود وظیفه‌های شخصی ضرر مبنایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را نمی‌پذیرند. برای مثال اعضای شورای نگهبان اساسا شخصی را با توجه به رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز صلاحیت‌ها در انتخابات، به ایده ها کلی پاسخگو نمی‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان می‌کنند کدام ممکن است تذکر فقهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی خواستن به پاسخگویی ندارد. فارغ اجتناب کرده اند این کدام ممکن است خواه یا نه اصلا می‌شود تذکر فقهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی در جهان‌ی حکمرانی را اجتناب کرده اند تذکر سیاسی جدا کرد، باید پذیرفت کدام ممکن است اساسا احراز صلاحیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدبر بودن اشخاص حقیقی، همراه خود فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق غیر قابل تصور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاجرم، تذکر سیاسی اشخاص حقیقی، دخیل خواهد بود.

رهبرا!

متاسفانه باید ذکر شد شورای نگهبان همراه خود عدم تبیین تصمیماتش، تغییر به عنصری خصومت در جهاد تبیین گشته است. این تقاضا ما اجتناب کرده اند اعضای شورای نگهبان به همان اندازه به همین الان کارمند نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله‌ی اول، یعنی پذیرش وظیفه رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز صلاحیت‌ها مانده است. به زعم ما باید همراه خود پروژه به شورای نگهبان، اعضای این شورا را ملزم به پاسخگویی کرد به همان اندازه در سال ۱۴۰۲ شاهد اولین انتخابات همراه خود این رویکرد باشیم.

دوم. عدم وظیفه‌شناسی در بین نیروهای سیاسی

پای وظیفه‌نشناسی به محافل سیاسی هم کشیده شده است. همین الان در برخی محافل سیاسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند قضا شخصی را صاحبان گفتمان انقلاب می‌دانند، مباحث در حد چگونگی ضایع کردن سردمدار جریان رقیب چکیده شده است. گویا برای برخی انقلابی‌گری در تداوم دعواهای بی‌حاصل سیاسی معنا می‌شود.

آقایان در کنترل!

بدانید افراد تمایز چندانی بین شماها قائل نیستند! بعد از همه بیچاره افراد کدام ممکن است اجتناب کرده اند معادلاتتان بردن شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا گرچه وقت یکبار تماشاگر رسوایی‌های جدیدتان می‌شوند.

همین الان جدا از رویدادها، تشکل‌های انقلابی نیز دچار سردرگمی عجیبی در تعیین وظیفه ‌شده‌‌اند، برخی همراه خود اسم رمز مطالبه‌گری اقدامات ناامیدکننده را تجویز می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری به بهانه‌ی جهاد تبیین، توجه‌پوشی بر تمام ناکارآمدی‌ها را!

حضرت آقا!

به تذکر خواهید کرد راهکار رهایی اجتناب کرده اند این سردرگمی چیست؟

سوم. عدم وظیفه‌شناسی در بین نیروهای ذهنی

همین الان دانشکده بیش اجتناب کرده اند آنکه محل ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات باشد، محل آرامش اساتید دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگاری کشیدن اجتناب کرده اند دانشجویان است. سالانه ۱۰۰۰ مقاله به تماس گرفتن اساتیدی چاپ می‌شود کدام ممکن است حتی نمی‌توانند عنوان مقاله مذکور را بخوانند! دانشگاهیان ۹ تنها هیچ نسبتی همراه خود امتیازات دقیق ملت برقرار نمی‌کنند اما علاوه بر این دانشجویان را اجتناب کرده اند روبروشدن همراه خود این امتیازات اجتناب کرده اند طریق عضویت در تشکل دانشجویی، منع می‌کنند. دانشکده همین الان در غیرسیاسی‌ترین حالت شخصی اجتناب کرده اند ابتدای انقلاب قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زعم ما عاملش ساختار آموزشی است خوب ارزش را ساخت مقاله می‌داند ۹ دگردیسی! چرایی دردسرساز‌شدن مسیر دگردیسی را هم باید در همین مورد جست، چرا کدام ممکن است منشا تحولات گروه یعنی دانشکده اجتناب کرده اند مرجعیت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ساقط شده است.

متاسفانه باید ذکر شد بخش نیز وضعیتی بیشتر ندارد. آن روحانیت مبارزی کدام ممکن است زمانی پیش‌قدم در تحمیل تحولات اجتماعی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین نظام ماحصل سال‌ها امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدتش است، همین الان تغییر به جریانی خمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌حرکت شده است. در اقتصاد به بازگوکردن مواضع آن شهید بزرگوار در کتاب اقتصادنا بسنده می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتیازات اجتماعی نظیر بخش‌ی خانمها، حتی شبیه به کار را هم انجام نمی‌دهد.

تحلیل ما اینجا است: اگر ملت را آب ببرد، احتمالا دوستان را خواب خواهد برد! این‌ها همه ناشی اجتناب کرده اند عالی دشواری است: عدم وظیفه‌شناسی در بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده

حضرت آیت الله خامنه‌ای‌!

به زعم ما ‌علاج ساختارهای وظیفه‌گریز، افراد سالار کردن آن‌هاست، یعنی ساختارهای منطبق بر حدس و گمان‌ی افراد‌سالاری دینی. ساختار‌هایی شفاف، نظارت‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو کدام ممکن است توجه بخشی را تعهد شخصی قلمداد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست ندارم غربی‌ها به افراد ۹ به توجه خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی شهروند، اما علاوه بر این به توجه امتی دگردیسی‌خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی‌گرا به نظر می رسید می‌کنند. تنها همراه خود ساختارهای افراد‌سالار است کدام ممکن است می‌توان پیش بینی تحولی ثابت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ساختارهای افراد سالار می‌توانند روح انقلابی‌گری ابدی را در کالبد گروه خشمگین نگه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه تفاسیر غلط اجتناب کرده اند انقلابی گری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت رفتارهای مخرب را مسدود کنند.

دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران , رهبر انقلاب , نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها , تشکلهای دانشجویی ,

نراقی: دگردیسی دقیق، عقلانیت انقلابی مسئولان را می‌طلبد

محسن نراقی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ملت، در دیدار دانشجویان همراه خود رئیس انقلاب، به تصویر اجتناب کرده اند بسیج دانشجویی نکاتی را مطرح کرد.

محتوای متنی سخنان مشاور بسیج دانشجویی:

در گام دوم انقلاب اسلامی، ‌ایران گران قیمت نیازمند پیشرفت جهشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید جز بی نظیر ترین مولفه‌های پیشرفت عالی گروه در راه حرکت {به سمت} آرمان های شخصی می‌باشد، به عقیده ما امیدآفرینی در گروه حال ما برای حرکت {به سمت} تمدن نوین اسلامی نیازمند دگردیسی است کدام ممکن است {در این} باب نکاتی تقدیم حضور می‌گردد.

ما معتقدیم برای دگردیسی جذاب ۲ اساس اساسی دارد:

۱. ترسیم نقشه راه تحولی

۲. تکنیک باور بخشی به آن است

ناظر به نقشه راه دگردیسی

اسناد بالادستی زیادی هم­چون، سند توجه‌انداز ۲۰ ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگارش یافته‌اند؛ متعدد اجتناب کرده اند این اسناد، {به دلیل} بازدید «کلیات»، «سنجش­ناپذیر بودن»­ همراه خود نقدهای جدّی اجتناب کرده اند جمله «عدم ارجاع به واقعیت میدان» مواجه‌اند، مصداق درست این ناکارآمدی در سندنویسی برای دگردیسی، سند دگردیسی بنیادین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است کدام ممکن است تقریبا هیچ پیشرفتی در جهان حرکت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت غیر از دگردیسی دچار فاجعه شده است!

معتقدیم کمرنگ بودن باور بخشی اجتناب کرده اند نیازها انقلاب اسلامی در جهان حرکت، را باید در ۲ مسئله {جستجو کرد}؛ « اول فقدان قالب کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم نبود نظامات حکمرانی مربوط» است.

کمیت بالای امتیازات بی­پاسخ در بخش­هایی مشابه با پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی، مسکن، سلامت، دنیای آنلاین ما، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی­الخصوص بحثی زیربنایی مشابه با عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت، گواه نقطه ضعف {در این} ۲ جهان است.

با بیرون شک متولی بی نظیر {پاسخ به} این امتیازات در درجه کلان «نهاد علم» است. با این حال متاسفانه نهاد علم شخصی اولین موضوع دگردیسی است. بخش‌های علمیه بیشتر اوقات هر دو همراه خود امتیازات حکمرانی نسبت معناداری ندارند هر دو حاوی ایده ها انتزاعی اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی در دانشکده نیز، عمدتا حاوی تفسیر هر دو اسلامیزه کردن مباحث ساخت شده توسط اندیشمندان غربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده های ما هیچ گونه مفهوم ای برای نیازهای تحولی انقلاب اسلامی ساخت نمی‌تدریجی.

ما راهکار را، هدف اصلی نهاد علم بر امتیازات کلان انقلاب اسلامی می‌دانیم؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر جز اجتناب کرده اند طریق تعیین کنید‌گیری گفتگوهای دقیق بین صاحبان اندیشه محقق نمی‌شود. در صورت باور این امر، اندیشمندان دقیق جای «ژورنالیست‌های اندیشمند نما» را خواهند گرفت. اجتناب کرده اند به نظر می رسید ما، مانع بی نظیر باور این امر مهم «ضعیف تحمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردهای حذفی» در بخش اندیشه ای است! چارچوب برخی اجتناب کرده اند آقایان آنقدر خوب است کدام ممکن است حتی برخی دلسوزان درس پس داده نظام اسلامی نیز تحمل نمی شوند.

نتیجه همه اینها به نظر می رسید این شده کدام ممکن است دانشکده های ما اجتناب کرده اند پویایی بحث های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسیدِ اندیشمندان، تمیز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها برخی چهره های سیاسی کم بنیه، حق سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید به مدرسه را دارند! با این حال؛ همراه خود ایده بدست آوردن به ۱ قالب کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل های عملیاتی آن، فرایند دگردیسی نیازمند لوازمی است کدام ممکن است به اختصار به برخی اجتناب کرده اند آنان می‌پردازیم:

اول- دگردیسی در ساختارهای کهنه

فربه ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کثرت مراجع انتخاب­گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش­گذار در برخی بخش‌ها، جهان را به گونه‌‌ای رقم زده کدام ممکن است در تزاحم میان این ساختار‌ها، هر دو انتخاب اجباری متعهد شدن نمی­ شود، هر دو انتخاب اجباریِ بهنگام متعهد شدن نمی‌شود هر دو انتخاب واحدی گرفته نمی­ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نهادی در جاری مونتاژ جزیره خویش است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انتخاب می گیرند، ولی وظیفه انتخاب گرفته شده توسط هیچ­کس پذیرفته نمی ­شود. عدم توافق میان ساختارهای متولی امر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات سال­های فعلی این نهاد‌ها اعم اجتناب کرده اند صداوسیما، وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، شورای برتر انقلاب باکلاس، شورای برتر دنیای آنلاین ما، گروه فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شاهد مثال مدعای مذکور است!

تزاحم میان این نهاد‌ها به حدی است کدام ممکن است حتی روزی کدام ممکن است حضرتعالی همراه خود هدف تعمیر آن، اصل بازطراحی نهادهای باکلاس را صادر کردید، نهاد‌های فوق در امر باز طراحی نیز همراه خود یکدیگر به تزاحم خورده ­اند. فینال خروجی این مانکن غلط در انتخاب گیری هم همین ماجرای پاسکاری قالب صیانت – فارغ اجتناب کرده اند مناسب هر دو غلط بودن آن- در بین تجهیزات های نظام است. نتیجه این به هم ریختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وظیفه‌پذیری این شده، کدام ممکن است فضای باکلاس ملت در جهان دنیای آنلاین ما به سرزمین اشغالی تغییر شده است!

فارغ اجتناب کرده اند بحث دگردیسی ساختار، پیرامون برخی سازوکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به نهادها سوالاتی در افکار فرزندان انقلابیتان تعیین کنید گرفته کدام ممکن است در همین جا به ۲ مورد اجتناب کرده اند آن می پردازیم:

۱. خواه یا نه بنظر خواهید کرد الزامی به وجود نهادی مشاهده بر حسن اجرای قوانین اساسی موجود است؟

۲. خواه یا نه ورود شورای نگهبان به جهان تجزیه و تحلیل مصالح سیاسی کت و شلوار همراه خود شأن ساختاری-قانونی این نهاد مقدس است؟

دوم- محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب تحولی

اولین مشخصه تحولی، مسلح بودن به عقلانیت انقلابی است. دگردیسی دقیق، عقلانیت انقلابی مسئولان را می‌طلبد. سال‌هاست برخی ادعای تناقض انقلابی­ گری همراه خود عقلانیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودشان را «تصویر عقلانیت!» نماد می­ دادند؛ در حالیکه ثمره عقلانیت آنها برجامی شد کدام ممکن است باقی مانده است کدام ممکن است باقی مانده است است جایگزین برخی طراحی‌های جدید را اجتناب کرده اند پوشش خارجی ما سلب کرده! انقلاب اسلامی همراه خود عقلانیت مرسوم به پیروزی نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این عقلانیت نیز پیشرفت نمی‌تدریجی! اگر بنا بود همراه خود تجهیزات ذهنی برخی آقایان نظام اسلامی اداره می شد، شبیه به ابتدا باید درگیری تحمیلی را واگذار می کردیم، موشک های شخصی را عرضه می دادیم!

بهبود علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در ملت ثمره عقلانیت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی فناوری هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمان ریختن در مرکز رآکتور اراک کدام ممکن است مرکز دانشمندان ایرانی بود ثمره عقلانیت برخی آقایان است! همین الان هم اگر تجهیزات پوشش خارجی ملت بخواهد همراه خود عقلانیت آقایانِ قبلی اداره شود، ثمره ای جز پشیمانی برای ملت نخواهد داشت!

دومین مشخصه تحولی، متوقف نشدن در سازوکار‌های کهنه است. الگوی‌‌ای اجتناب کرده اند رفتن اجتناب کرده اند محافظه کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکرات کهنه کدام ممکن است در نتیجه دگردیسی شده، اقدامات نو در بخش خبر صداوسیماست کدام ممکن است امیدواریم عده‌‌ای سرعت این حرکت را تدریجی نکنند.

سومین مشخصه تحولی، از گرفتن به نظر می رسید تحولی است. شناخته شده به عنوان الگوی برخی تجهیزات‌های محرومیت­ زدا، غیر از توانمندسازی قلمرو هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل درآوردن مستضعفان (مفهوم‌‌ای کدام ممکن است توسط گروه‌های جهادی فهم شده با این حال توسط برخی مسئولین باقی مانده است فهم نشده)، به برخی مسیرهای سهل الوصولِ رایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی با این حال ناکافی مثل meting out بسته‌های معیشتی اکتفا می کنند!

چهارمین مشخصه تحولی، شجاعت در انتخاب گیری است. شجاعت در انتخاب گیری ایجاب می تدریجی؛ کدام ممکن است برای دلخوشی غیرواقعی افراد هر دو بخشی اجتناب کرده اند افراد انتخاب غلط هر دو بی تصمیمی را محدوده نکنیم!

حتما در جهان اداره ملت در بزنگاه هایی انتخاب مناسب برخلاف خواست ظاهری بخشی اجتناب کرده اند افراد هر دو نیازمند مقابله همراه خود گروه‌های انحصار گر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفع است؛ تصمیماتی ناظر به ساماندهی دنیای آنلاین ما، ساماندهی نظام مالیاتی، اصلاح نظام سلامت، نظام بانکی، قالب شفافیت … حتما همراه خود از دوام اجتناب کرده اند سوی ذی نفعان هر دو ایده ها کلی مواجه خواهد بود؛ با این حال در چنین مکان هایی اجتناب کرده اند مسئولین پیش بینی می ­رود بجای انتخاب نگرفتن، انتخابِ توأم همراه خود تبیین بگیرند. کمیت بالای تعهد های نیمه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های غلط مشابه با پتروشیمی میانکاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قالب های فولادی در وسط کویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی مزمن در صنعت خودرو حاصل همین نوع برخورد همراه خود امتیازات ملت است!

رئیس انقلاب! برخی مسئولین باید بدانند همراه خود راضی نگه­از گرفتن همه نمی‌توان بازو به اقدامات اساسی زد. متاسفانه بدعت نامبارکی را شاهد بوده ایم کدام ممکن است برخی انتخاب می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای توجیه انتخاب شخصی اجتناب کرده اند حضرتعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مایه می‌گذارند…

آقاجان حقیقتا در برخی اجتناب کرده اند مسئولین نیازمند «جهاد انتخاب» هستیم …

اصلاح در نظامات گزارش دهی مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آن اجتناب کرده اند گزارش اقدام­ محور به گزارش نتیجه­ محور، تحمیل شاخص‌های شفاف در انتصابات، اساساً مبتنی بر کار کردن اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ارتباطات قبیله ­ای، تحمیل صندلی اخیر برای مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحمل شدن قیمت خطاها اشخاص حقیقی به شخصی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بیت المال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سازوکاهایی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل رانت برای مسئولین، همگی فراهم می کند محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب مسئولان تحولی در ملت است!

با این حال بدیهی است کدام ممکن است هیچ تحولی در ملت جز همراه خود همراهی افراد حاصل نمی شود کدام ممکن است مفصل با توجه به آن بحث شده با این حال کمتر با توجه به آن امتحان شده شده کدام ممکن است نیازمند جهاد تبیین توسط حلقه های میانی است..

عالی نکته اضافی با توجه به مانترا سال:

باور اقتصاد اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود روز افزون نمایندگی های اطلاعات بنیان، نیازمند کدام ممکن است بردارهای اقتصاد کلانِ ملت، «مشوّقِ ساخت» باشند به همان اندازه زمینه­ی انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش برای فضای اطلاعات­بنیان هم کنار هم قرار دادن باشد؛ با این حال وقتی در اقتصاد ما دوست ندارم رویه ارزان، جهت عمومی یعنی صرفه­ی سرمایه­­­­­­­گذاری در قیاس بین بازار مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مولد، از نزدیک به نفع بازارهای غیر مولد است، کدام ممکن است هیچ مانع کنترلی مثل مالیات بر عایدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی غیر مولد را در اقتصاد ایران بر بالا راه شخصی ندارند، نتیجه انصافاًً قابل پیش سوراخ بینی است.

۷ هزار نمایندگی اطلاعات‌بنیان ما تقریبا ۱ نسبت ساخت ناخالص سراسری را تعیین کنید داده‌اند؛ در حالیکه در سال ۲۰۲۰، ۳۰ نسبت اجتناب کرده اند مجموع ساخت ناخالص خانه دنیا، یعنی ۲۳ هزار میلیارد دلار را ساده ۵۰ نمایندگی اطلاعات بنیان تحمیل کرده اند. این بدین معناست کدام ممکن است افزایش بی­رویه­ی انواع این نمایندگی‌ها با بیرون ملاحظه به شرایط اقتصاد کلان ملت، پوشش موثری به تذکر نمی‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً زمینه را برای مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز سودجویان فراهم می­ تدریجی.

راهکار ما در وهله اول اصلاح بردار کلان صرفه در اقتصاد ایران {به سمت} ساخت همراه خود ابزارهای مالیاتی در مخالفت با بخش غیر مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وهله بعدی هدف اصلی نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان بر صنایع مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مولدی همچون فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین، تصحیح پوشش خطا مفهوم‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ همراه خود دشواری‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند شوآف استارتاپی می‌باشد. همراه خود تحمیل بازار دقیق برای این نمایندگی‌ها خصوصاً توسط شخصی مقامات شناخته شده به عنوان عالی خریدار غول پیکر، می‌توانیم پوشش‌های حمایتی شخصی اجتناب کرده اند این نمایندگی‌ها را همراه خود محدوده­ی روزی معینی رئوس مطالب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا غول پیکر ملت در قبال خودروسازان را تکرار نکنیم. بدیهی است اجرای این پوشش‌ها ع لاوه بر این­کدام ممکن است خواستن به آسیب­ شناسی قریب به ۱۰ سال ورزش معاونت آموزشی ریاست جمهوری پیرامون تکثیر استارتاپ­ های«شبهِ ­اطلاعات­ بنیان» دارد، پیش­­بُرد آن فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند توان معاونت آموزشی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همه‌جانبه وزارتخانه‌های مالی را می‌طلبد.

کلام اخر

ما شناخته شده به عنوان بسیج دانشجویی پیش قدم می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن آمادگی می­ کنیم به همان اندازه جان در هیکل داریم باری اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی برداریم. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است مهمترین جهان‌‌ای کدام ممکن است ما شناخته شده به عنوان دانش آموز می‌توانیم عملکرد آفرینی کنیم جهان­ «جهاد تبیین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترسازی «گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت در نظر گرفته شده» پیرامون امتیازات اساسی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مطالبه­ انتقادی اجتناب کرده اند مسئولین ممکن است باب «النصیحهُ للائمهِ المسلمین» می‌باشد.

آقا جان خواهید کرد فرمودید بسیج پاره تن افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه نباید مصالح افراد را فراموش تدریجی؛ اگر شنیدید کدام ممکن است فرزندانتان همراه خود فراخواندن مسئولان به مناطق مستضعف­ نشین پیگیر رفع امتیازات افراد شدند، اگر شنیدید در بخش‌های مختلف ملت کسب اطلاعات در مورد امتیازات نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب منبر آزاد مردم برگزار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد آنچه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید باشیم همراه خود افراد سخن گفتند – کدام ممکن است بعد از همه گویا این به مذاق برخی مسئولین خوش نیامده است- اگر دیدید پیگیر قول‌های حرکت نشده برخی مسئولین هستند، اگر پیگیر امتیازات شورای شهر امیدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب قلمرو‌‌ای سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هستند. بدانید همه­ این‌ها پیرو فرمایش حضرتعالی، بدین علت است کدام ممکن است بگوییم باقی مانده است هستند عده‌‌ای کدام ممکن است بی هیچ جیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجبی پیگیر باور آرمان‌های انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات افراد هستند.

دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران , رهبر انقلاب , نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها , تشکلهای دانشجویی ,

کاظمی: قرارگاه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست همراه خود رویکرد آموزشی تشکیل شود

محمدحسین کاظمی دانشجوی، دبیرکل اتحادیه گروه اسلامی در دیدار رمضانی مقام معظم مدیریت همراه خود تشکل های دانشجویی سخنانی را مطرح کرد.

محتوای متنی سخنان مشاور اتحادیه گروه اسلامی دانشجویان:

بنده همین الان سلام خوب و دنج اعضای غول پیکر‌ترین اتحادیه دانشجویی ملت را خدمت خواهید کرد عرض می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین ابتدای امر اجتناب کرده اند حضرتعالی طلب دعای خیر برای ایشان می‌نمایم

رهبرا در کل ۴۳ سال قبلی نظام اسلامی ایران افت‌وخیزهای زیادی را طی نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلفی را بر مسند اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی شخصی دیده گردنه‌های پر پیچ‌وخم متعدد مشابه با دوران حفاظت مقدس، ترورهای ناجوانمردانه منافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه بهتر از فرزندان این مملکت را به شخصی دیده است، دوران سازندگی را همراه خود آن چرخ بهبود غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان بهبود سیاسی را همراه خود آن جنجال‌آفرینی‌های هرروزه پایین بالا گذاشته، عدالت‌طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مستضعفین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف اجتناب کرده اند جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را چشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوران ۸ ساله دردسرساز قبلی را همراه خود تمام کم‌کاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف فعل‌ها سپری نموده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان در فضای جدید سیاسی هوای معاصر‌ای را تخصص می‌نماید ملت شریف ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌خصوص مستضعفین زجرکشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلی‌خورده پای انقلابشان ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تورم دورقمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافی‌گری برخی مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقازاده‌های بی‌کفایتشان باقی مانده است پای عهدشان همراه خود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد ایستاده‌اند.

ولی آقاجان چه بگوییم کدام ممکن است در انتخابات فعلی آنچه مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز کشف شد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است اگر یک بار دیگر امید را در دل افراد روشن نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را به ریل بی نظیر برنگردانیم سرمایه اجتماعی نظام مثل کوه یخ آب می‌شود.

آقاجان در این مثال راه‌رفع اساسی اجتناب کرده اند دید ما اصلاح احساسی‌افزار اداره ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی در حکمرانی نظام همراه خود پشتوانه مردم است. تحولی کدام ممکن است گزینه داشته باشد گام دوم انقلاب اسلامی را آن‌طور کدام ممکن است شاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید رقم بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ساز باور تمدن نوین اسلامی شود. اجتناب کرده اند این‌ رو گفتمان یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد در راستای دگردیسی حکمرانی می‌تواند ملت را اجتناب کرده اند مشکلات متعددی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است نجات دهد.

گفتیم گفتمان، دشواری‌ای کدام ممکن است خلأ آن در قوای سه‌گانه به‌عمق بافت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به رئیس‌جمهور احترام می‌گوییم گفتمانتان چیست پاسخ می‌دهند گفتمان امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت، آقایان به‌جای آنکه مختصات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیای نظری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس را ترسیم کنند همراه خود عالی واژه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس انقلابی توپ را در پایین خواهید کرد انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی‌های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگزارانشان را به تماس گرفتن خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل می‌اندازند.

بس است مایه گذاشتن اجتناب کرده اند مدیریت بس است پای مدیریت را به‌پای قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایحه‌های غیرکارشناسی باز کردن همراه خود مانترا دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی‌گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین اسنادی کدام ممکن است به مرحله اجرا نمی­ رسند نمی­ شود گفتمان واحد حاضر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ساز مقامات اسلامی شد.

آقاجان زمان زیادی اجتناب کرده اند قالب مقامات اسلامی توسط حضرتعالی می‌گذرد با این حال امروزه تعیین مقدار دقیقی اجتناب کرده اند نسبت وضع حال ملت همراه خود باور آن وجود نداردحال سؤال مهم اینجاست کدام ممکن است برای تسریع در باور مقامات اسلامی چه باید کرد؟

رهبرا! صدایی اجتناب کرده اند بدنه مقامات به گوش می‌رسد کدام ممکن است باعث اختلال در الگو سیاسی بلند مدت ملت خواهد بود. عده‌ای درصددند همراه خود شناسایی بچه ها انقلابی، حزبی مقامات ساخته تشکیل داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کارزار سیاسی – انتخاباتی بلند مدت ورود نمایند کدام ممکن است اگر این اتفاق رخ دهد باعث تحمیل سوراخ بین جریان انقلابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه ای جز سرخوردگی بچه ها مؤمن انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انتقادی مشارکت نخواهد داشت.

آقاجان درخواستی نیز با توجه به نمایندگان حضرتعالی در استان‌ها را داریم، برخی اجتناب کرده اند این حضرات افرادی هستند کدام ممکن است بافت می­شود آشنایی چندانی به استراتژی‌های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقناعی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً برخی اجتناب کرده اند اینان در اطراف شخصی حصاری کشیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را اجتناب کرده اند افراد جدا کردند در حالی‌ کدام ممکن است اینان باید طولانی کردن دهنده حضرتعالی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش جنابعالی را در استان‌ها تداعی کنند کدام ممکن است خواستن است در مخلوط کردن حال تجدید نظری صورت بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاصی باروحیه جوان محدوده شوند کدام ممکن است توسل به سرمایه اجتماعی برای نظام داشته باشند ۹ قیمت‌زایی بعد از همه کدام ممکن است ما الگوی‌های سودآور محدوده نمایندگان ولی‌فقیه را دیده­ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکاتش بر همگان واضح است.

حضرت آقا

خانمها م componentلفه مؤثر در تعیین کنید‌گیری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن نوین اسلامی هستند متعاقباً باید سیاستگذاری‌های مناسب در بخش خانمها انجام گیرد. با این حال بلاتکلیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نبودن پوشش‌های اجرایی {در این} بخش، ۹‌تنها بستر را برای حضور اجتماعی خانمها فراهم نمی‌تدریجی اما علاوه بر این زمینه را برای سو استفاده افرادی فراهم ساخته است کدام ممکن است همراه خود تغییر دشواری بازو چندم به انتخاب اول برای نظام قیمت‌زایی می‌کنند؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً در صددند کدام ممکن است هویت جدیدی را به‌جای هویت ایرانی اسلامی به خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترانمان غالب کنند.

آقاجان! الحمدلله همراه خود اینکه پس اجتناب کرده اند هفت سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه همراه خود تأکیدات فراوان حضرتعالی، باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندآوری به دغدغه نظام تغییر شده است با این حال همراه خود افراط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریط‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جانب برخی در برخورد همراه خود این دشواری حیاتی صورت‌گرفته منجر برای بررسی حاکمیتی بودن فرزندآوری در به نظر می رسید عامه شده کدام ممکن است نتیجه آن به عدم همراهی افراد بدل گشته است. اگرچه تصویب قوانین در زمینه باند اجباری بود، با این حال کافی نیست!

نکته قابل‌ملاحظه، متخصصان جمعیتی بدنه نظام هستند کدام ممکن است اولاً به نظر می رسید جامعی نسبت به سبدها فرزندآوری ندارند ثانیاً پوشش‌گذاری آن‌ها گلخانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌دوراز فهم افراد است ثالثاً پوشش‌های تدوین شده توسط این کسی ناکارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابعاً عمومیت ندارد.

آقایان، مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوای سه‌گانه، اوفوا به عهدکم اوفوا به عهدکم

خواهید کرد قرار بود همراه خود اصلاح مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، مشکلات اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی افراد را رفع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره کودک‌شده افراد را بسیط‌تر کنید پس چه شد اوفو بعهدکم. قرار بود بازار سرمایه کدام ممکن است چوب فروش عمومی برخورد کرد سرمایه پولی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی به‌نظام، به وفاداری برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان افراد جبران شود پس چه شد اوفو بعهدکم قرار بود بساط بانکداری ربوی، رانت‌خواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم افسارگسیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاس در ملت مخلوط شود پس چه شد اوفو بعهدکم.

آقایان کجای کار هستیم کدام ممکن است ۹‌تنها به وفای عهد شخصی حرکت نکردید اما علاوه بر این وقت شخصی را صرف زدوبندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصابات اطرافیان کردید کدام ممکن است توان ممکن کردن شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده‌هایتان را ندارند، بس کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خون ریخته شده {برای حفظ} صندلی‌تان خجالت بکشید.

بعد از همه آقاجان ما هم سعی کردیم به عهد شخصی وفا کنیم. اجتناب کرده اند پافشاری بر روی مبانی همراه خود برگزاری فاصله‌های سالانه به همان اندازه تربیت افسران درگیری احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی دشواری خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌الملل، در همین راستا همراه خود ملاحظه‌ به مراودت باکلاس کدام ممکن است همراه خود دانشجویان جهان اسلام داشتیم، به‌رسم امانت سلام برادران پاکستانی، سوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمنی شخصی را خدمت حضرتعالی تقدیم می‌کنیم.

حضرت آقا!

متأسفانه دیروز برجام توسط عده‌ای دانسته هر دو ندانسته به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تغییر شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه تغییر به ۱ اسباب‌تفریحی سیاسی حزبی موجود در ملت شده است. به تذکر می‌رسد اگر انتخاب واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقی کسب اطلاعات در مورد برجام گرفته نشود تفریحی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزبی عده‌ای تمامیت‌خواه در نتیجه چنددستگی جریان انقلابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه مزیت سراسری را نیز مجدداً به خطر خواهد انداخت.

حضرت آقا

همین الان دشمن فرآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حربه جدیدی را برای مقابله همراه خود افراد ایران اسلامی به کار گرفته است. جسورانه شدن اعتراضات ساختگی به‌نظام اسلامی همراه خود رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات دینی، دشواری‌ای است کدام ممکن است همین الان در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقی دیده می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال عده­ ای در صددند همراه خود تمسک به نهج‌البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن‌های افراط‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریط گونه اجتناب کرده اند آن، شبهاتی را علیه جمهوری اسلامی قالب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به سرمایه اجتماعی را این بار ۹ اجتناب کرده اند قشر غیرمذهبی کدام ممکن است اتفاقاً اجتناب کرده اند قشر مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب‌اللهی داشته باشند. می­ خواهند کودک مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الهی را در برابر این انقلاب اسلامی قرار دهد دشواری ­ای کدام ممکن است امروزه پیرامون این موضوع همراه خود آن گذراندن ییم بحث مواجهه مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین ایده ها دقیق نهج‌البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام سیاسی است.

آقاجان

اگر هدف، باور تمدن نوین اسلامی است باید چرخه معیوب تعلیم‌وتربیت اصلاح شود. متأسفانه آموزش‌وپرورش در به نظر می رسید حاکمیت در انتخاب نیست معلم به‌عنوان م componentلفه اثرگذار در آموزش‌وپرورش باید تغییر به پرورش‌دهنده اشخاص حقیقی اختصاص داده شده، دغدغه‌مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی شود، ۹ تغییر به شخص خاص محافظه‌کار کدام ممکن است شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیتش را به حقوقش گره زده‌اند کدام ممکن است در باب این موضوع راهکارهایی تدوین شده است کدام ممکن است تقدیم حضرتعالی خواهد بود.

نظام آموزش برتر باید ابزاری برای تشکیل گروه متعالی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی دیرین دانشجویان یعنی ارتباط صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده را باور بخشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت مانترا سال باشد. آموزش برتر همراه خود کمیت گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات‌گرایی صرف، را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی‌حمل به توسل به حداکثری دانشجویان، با بیرون درنظرگرفتن خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری گروه اجتناب کرده اند قافله ساخت علم استفاده شده عقب‌مانده است؛ شناور نبودن توسل به دانش آموز همراه خود خواستن گروه نتیجه­ای جز اتلاف عمر جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت بچه ها تحصیل‌کرده بی توانایی ندارد.

جوانی کدام ممکن است با بیرون هدف وارد دانشکده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ناپایدار اجتناب کرده اند سربازی مجبور روی به آموزش تکمیلی می­آورد، تولید دیگری فرصتی برای خدمت به کشورش را ندارد.

با توجه به بچه ها نخبه باید به این نکته ردیابی کرد کدام ممکن است علی‌رغم حمایت حضرتعالی {برای حفظ} نخبگان اقدام تحولی صورت نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس عده‌ای همراه خود سوءمدیریت موجب ناامیدی بچه ها می‌شوند برای مثال پزشکان پزشکی جوان ملت کدام ممکن است برادری شخصی را در جاده مقدم نبرد همراه خود کرونا ملایم کرده‌اند نسبت به چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله آزمون دستیاری پزشکی دغدغه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا دارند کدام ممکن است نسبت به اطاله دادرسی شکایتشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه استنکاف وزارت بهداشت اجتناب کرده اند اجرای مبانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرای دیوان عدالت اجرایی تذکری داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرا رفع شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال آقاجان مهمترین موضوع برای جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ملت؛ آب، جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی است. مقامات در جهان پوشش گذاری مخصوصا در جهان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست کدام ممکن است جنبه امنیتی هم دارد باید {به سمت} دانشکده ها روی بیاورد راهنمایی ما اینجا است کدام ممکن است قرارگاه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست همراه خود اختیارات فراقوه­ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رویکرد آموزشی تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها آن ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. بعد از همه ما در اتحادیه گروه اسلامی دانشجویان در جاری تشکیل قرارگاه در درجه دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادی هستیم.

اقا جان اکنون خواستن به آمایش سرزمین فرا قوه­ای برای عدم تحمیل تعارض مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محوریت آب در هر حوضه ای بافت میشود به همان اندازه بر مبنای پتانسیل آبی هر قلمرو ای این سیستم های درمورد به بهبود صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا گردد.

فاجعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارایی ها آبی گرچه عالی ضرر جهانی است ولی نمی توان ایمنی غذایی ملت را نیز به خطر انداخت لذا باید دشواری ایمنی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی وعده های غذایی همزمان مد تذکر مدیران ملت قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان خواستن به دگردیسی در کشاوری استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود اطلاعات بنیان به دشواری ساخت همراه خود تحمیل دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری محصولات مفید همراه خود کمترین مقدار آبی مصرفی است.

آقا جان این ها دغدغه هایی بودند کدام ممکن است فرزندان انقلابی خواهید کرد در اتحادیه گروه اسلامی دانشجویان مهم دانسته اند. حضرت آقا به بلند مدت امید داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم کدام ممکن است انشاالله پرچم انقلاب اسلامی توسط حضرتعالی به دستان پر برکت حضرت حجت (عج) خواهد رسید.

Share