داوانته آدامز توسط Packers برای ۲ انواع درافت به Raiders فرستاده شد.


داوانته آدامز وگاس وگاس را شکست داد.

سارقان در جریان تخفیف همراه خود پکرز در روز پنجشنبه، ستاره را به بازو آوردند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق گزارش های بسیاری، او بلافاصله به او عالی قرارداد ۵ ساله ۱۴۱.۲۵ میلیون دلاری اصرار داد – بالاترین دستمزد در NFL.

داوانته آدامز (17 ساله) پس از اینکه پکر کلیولند براونز را در ورزشگاه لمبه شکست داد، پاسخ داد.
داوانته آدامز
بنی بهینه سازی موتور جستجو / بازی آمریکا بلافاصله

این قرارداد – گرین بی – آدامز را همراه خود درک کار در ایالت فرزنو سابق، اجتناب کرده اند جمله ۲ انواع پیش نویس ۲۰۲۲، اجتناب کرده اند جمله در اطراف اول، مرتبط می تنبل.

تابستان قبلی، آدامز نماد داد کدام ممکن است تمایل دارد یک بار دیگر همراه خود کالج QB ورزشی تنبل.

ممکن است واقعا درک را به همان اندازه حد نابودی آرزو می کنم. ما دوستی خوبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد هم صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوسته همراه خود هم ارتباط برقرار می کنیم. او یکی اجتناب کرده اند نزدیکترین دوستان ممکن است است. اینکه بتوانم همراه خود او ورزشی کنم عالی رویا است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر