در حفاظت از کربوهیدرات


اگر کربوهیدرات ها دقیق نیستند، مطمئنم که نمی خواهم درست بگویم. کتو، اتکینز، کم کربوهیدرات، بدون کربوهیدرات، همه آنها در فید اینستاگرام شما هستند و ما تمام شده ایم. کربوهیدرات ها دشمن نیستند و ما اینجا هستیم تا به شما بگوییم چرا کربوهیدرات ها بخش مهمی از رژیم غذایی ما هستند. ما عمیق تر به آمادگی امروز خود می پردازیم. […]

این پست برای اولین بار در مورد یک رژیم غذایی ساده برای محافظت در برابر کربوهیدرات ها ظاهر شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر