دستگیری چند عنصر مدعی شکایت سربازان گمنام امام زمان (عج).


یک مقام آگاه دستگیری چند تن از عوامل دستورات بیگانگان و ارتباط ضدانقلاب آنها را تایید کرد. بر اساس این خبر، رابط مالی خارجی نیز در این عملیات ویژه دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، یک مقام آگاه دستگیری چند تن از شورشیان مدعی شکایت را تایید کرد.

یک مقام آگاه با تایید دستگیری چند تن از مجریان دستورات بیگانگان و ارتباط ضدانقلاب آنها گفت: دستگیرشدگان تحت پوشش پرونده با یکی از عوامل سازمان اطلاعات بیگانه مرتبط بودند. و از یک ارتباط مالی خارجی برای ایجاد هرج و مرج و ناامنی در کشور پول دریافت کردند.

این افسر آگاه افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) بارها از متهمان درباره هویت برخی از همدستان و ابعاد مجرمانه فعالیت آنها دفاع کردند اما متأسفانه دست از اقدامات مجرمانه خود برنداشتند و در نهایت امروز جلسه ای به ایجاد شورش شد و آنها دستگیر شدند.

بر اساس این خبر، رابط مالی خارجی نیز در این عملیات ویژه دستگیر شد.

به اشتراک بگذارید