رژیم لاغری سریع

دستگیری ۲۲ نفر در تجمع در این زمان سراوان | بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله سراوان همراه خود همکاری مردمان


معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی پلیس گیلان همراه خود ردیابی به بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله سراوان همراه خود همکاری مردمان فهیم این بخش ذکر شد: ۲۲ نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} در جستجوی تحمیل ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند مطالبه به حق مردمان سراوان بودند، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، سرهنگ «مجید رسول‌زاده فرساد» در مصاحبه همراه خود پایگاه خبری پلیس، ضمن ردیابی به بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله شهر رشت تصدیق شد: اجتناب کرده اند حدود ۲۰ روز پیش مردمان بخش سراوان رشت در اعتراض به انباشت غیر اصولی زباله در درگاه موقعیت یابی تخلیه زباله تحصن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ورود خودروهای حامل زباله به این محل قرارگیری جلوگیری می‌کردند.

وی همراه خود ادعا حمایت پلیس اجتناب کرده اند مطالبات به حق مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر اهمیت چاره اندیشی تجهیزات‌های متولی برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب تنظیم زیست دقیق داشت: کارگران انتظامی برابر مصوبه شورای تامین استان در راستای تحمیل نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برابر توافق همراه خود مرجع قضائی، صبح در این زمان در محل موقعیت یابی زباله سراوان حضور پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری فوق العاده خوشایند مردمان فهیم بخش سراوان نسبت به بازگشایی درگاه موقعیت یابی زباله اقدام کردند.

معاون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان ضمن تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند همکاری فوق العاده خوشایند مردمان فهیم بخش سراوان افزود: متاسفانه عده‌ای سودجو همراه خود سنگ‌پراکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد فیزیکی قصد داشتند مانع بازگشایی موقعیت یابی زباله سراوان شوند کدام ممکن است همراه خود هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرافیت پلیس ناکام ماندند.

این مقام انتظامی افزود: در جریان سنگ‌پراکنی این اشخاص حقیقی، ۵ نفر اجتناب کرده اند کارگران انتظامی مصدوم شدند کدام ممکن است برابر گزارش‌های رسیده جاری ۴ نفر اجتناب کرده اند آن‌ها مساعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

سرهنگ رسول‌زاده تصریح کرد: ۲۲ نفر اجتناب کرده اند {افرادی که} در جستجوی تحمیل ناامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند مطالبه به حق مردمان سراوان بودند، ایجاد، دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده آن‌ها هم اکنون اجتناب کرده اند طریق مرجع قضائی در جاری معامله با است.

وی اجتناب کرده اند اقدامات همه جانبه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امر در تجهیزات‌های مختلف برای تعمیر معضل دفن غیر اصولی زباله خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم چاره‌اندیشی در خصوص تبعات جبران‌ناپذیر زیست محیطی آن تاکید کرد.

Share