دشمن فلسطین {به سمت} اضمحلال است | خواهید کرد را رها نمی کنیم، پیش بینی کنید


فرمانده کل سپاه اظهار داشت: مستکبران جهان رژیم صهیونیستی را در قلمرو تحمیل کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم سریع اجتناب کرده اند نقشه جهان فرسوده خواهد بود.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند ایسنا، سردار سلامی در سخنرانی پیش خطبه های نماز جمعه این هفته تهران در روز قدس اظهار داشت: فلسطینی ها به این واقعیت رسیدند کدام ممکن است همراه خود کاغذ پاره ها نمی توان ایمنی را را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور سرزمین مادری را اراده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ظالمان سازش کرد. این درس بزرگی است کدام ممکن است گذشته تاریخی به {همه ما} داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امامان بزرگوار ما بر این واقعیت حکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهند کدام ممکن است سازش همراه خود ظالم راه زیستن ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام نیست. مستکبران راه ضرب و شتم خودشان را به ما نمی آموزند. این منطق روح جهاد را در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری عوامل جهان اسلام علیه مستکبران برانگیخت. این در نظر گرفتن کدام ممکن است راه سعادت مسلمانان به سمت ‌مستکبران اجتناب کرده اند مسیر جهاد حرکت می تنبل. دشمن زبان شمشیر را خوشایند ‌می‌فهمد. او به منطق امکانات معتقد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌داند همراه خود مقاوم شدن می توان پیروز شد. به امکانات احترام می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سررشته راهی بود کدام ممکن است امامان انقلاب ما به طور قابل توجهی در وسط تمدید شده امامت مدیریت عزیزمان موجب تعیین کنید گیری منصفانه نقشه راه انتقادی شد.

وی‌ اظهار داشت: مدیریت انقلاب مدبرترین بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی ترین فرمانده شخصی را برای هدایت نهضت از دوام منصوب کرد. حاج قاسم شهید توانست در اقصی عوامل جهان کودکان را به جهاد دعوت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن روز به همان اندازه همین الان تولید دیگری نظامی صهیونیستی در هیچ جنگی پیروز نشده است.

وی‌ اظهار داشت: دقت کنید قبلا رژیم صهیونیستی بی رحم حمام خون می کردند با این حال همین الان مجروح شدن منصفانه فلسطینی برای او یا او عقوبت فراوان دارد.

سلامی تصریح کرد: فلسطینی ها اجتناب کرده اند کف دست های تمیز حرکت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلح اند. مردانش در میانه میدان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراییل در جاری فروپاشیدن است. خواهید کرد کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردید لایه های ضخیم ایمنی ممکن است خواهید کرد را اجتناب کرده اند خطرات فلسطینی ها نجات دهد دیدید کدام ممکن است شهیدان محمد حسین، شهید ضیا در سرزمین های ۱۹۴۸ چه کردند. چگونه کشتی هایتان در اقیانوس شکست می خوردند. خواهید کرد شلیک صدها راکت نیروهای فلسطینی در صیف القدس را دیدید . خواهید کرد همانند اژدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر حزب الله را مسلط در شمال سرزمینی کدام ممکن است اشغال احتمالاً انجام دادی می بینید، محاصره در روده ها جهان اسلام را حس می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی نظام اجتماعی تان را می بینید. در نظر گرفته شده می کردید آمریکا تکیه گاه محکمی است او به بیت عنکبوتی تغییر شده است. با این حال نظام امنیتی خواهید کرد کدام ممکن است به آن است تکیه کردید تولید دیگری محکم نیست. آمریکا اجتناب کرده اند افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محیط پوشش های قلمرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری {نمی تواند} ارائه می دهیم کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانند آمبولانسی است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند اینکه مریض میمیرد به فریادش می‌رسد.

سلامی اظهار داشت: خواهید کرد می شناسید ما اهل حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ما ارائه می دهیم اینجا است کدام ممکن است شرایط را برای فرسوده شخصی فراهم می کنید. ما خواهید کرد را رها نمی کنیم پیش بینی کنید.
وی تاکید کرد: اگر کوچکترین حرکت جاهلانه اجتناب کرده اند خواهید کرد اوج بزند می شناسید چه به سرتان خواهد به اینجا رسید.

سلامی یکپارچه داد: به فلسطین قهرمان هم می گویم یکپارچه دهید، نصر الهی همراه خود خواهید کرد است. خواهید کرد متحد هستید درکرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحن مسجد الاقصی کدام ممکن است خداوند آن را مبارک گرداند.

وی تصریح کرد: دشمن خواهید کرد {به سمت} اضمحلال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات خواهید کرد درحال جان تکل. فلسطین در روده ها ماست. جهان اسلام دریک کشتی نشسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم جهاد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کلید سعادت ماست.

Share