دلایل شهردار کومله در خصوص برگزاری جشنواره بهار نارنج


شهردار کومله همراه خود ردیابی به برگزاری جشنواره بهار نارنج در ۱۵ اردیبهشت ماه اظهار داشت:؛ زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع فضای مناسبی اجتناب کرده اند لحاظ امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت برخوردار است.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، منوچهر مهدی‌پور شهردار کومله باتبریک عید سعید فطر اظهار داشت: بعد اجتناب کرده اند دوسال شیوع ویروس کرونا همراه خود توافق ستاد کشتی همراه خود ویروس کرونا این سیستم ریزی‌ها جهت برگزاری جشنواره همراه خود رعایت سبک نامه‌های بهداشتی اجرا شود.

وی اظهار داشت: همانطوریکه مستحضرید شهر کومله به دیار بهار نارنج مشهور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره بهارنارنج کومله منصفانه سابقه دیرینه را طی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۹۲ اولین جشنواره برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر این ۷ فاصله انواع ۲ فاصله در لنگرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در شهر کومله برگزار شد.

شهردار کومله دقیق داشت:  اجتناب کرده اند پیگیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های اعضای شورای شهر تحسین میکنیم کدام ممکن است همواره پیگیر امورات شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی الخصوص {در این} جشنواره موقعیت موثری ایفا میکنند.

علاوه بر این وی در خصوص محل برگزاری جشنواره دقیق داشت؛ زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع فضای مناسبی اجتناب کرده اند لحاظ امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت برخوردار است.

وی افزود: در ابتدا همراه خود توافق اداره میراث باکلاس شهرستان لنگرود ۴۰ اتاقک اندیشه در مورد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتاقک‌ها را به ساخت کنندگان محلی واگذار نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد داریم اجتناب کرده اند اواسط هفته به همان اندازه جمعه این اتاقک سرزنده شود به همان اندازه دراختیار افراد قرار گیرد.

مهدی پور عنوان کرد: همراه خود تصویب شورای اسلامی شهر جناب آقای عظیمی همراه خود ملاحظه به تجارب ارزنده ایشان بعنوان دبیر جشنواره بهار نارنج انواع گردیدند.

وی هدف اجتناب کرده اند این جشنواره را ایجاد جایگزین‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد؛ همراه خود ملاحظه به استقبال‌های قبلی اجتناب کرده اند این جشنواره پیش سوراخ بینی میکنیم باتوجه به سفر در جلو جمعیتی بالغ بر ۶ هزار نفر اجتناب کرده اند این جشنواره دیدن کنند.

شهردار کومله اظهار داشت: درصدد هستیم جهت حاضر عرف‌های دیرین شخصی اجتناب کرده اند محافظت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس‌های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تفریحی‌های محلی، تجلیل اجتناب کرده اند ساخت کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… خواهیم داشت.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: اجتناب کرده اند وسط بهداشت هم تقاضا نمودیم اتاقک‌ای را برای فروش دوز سوم واکسن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت سبک نامه‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در تلاشیم کدام ممکن است به بهتر از تعیین کنید بالقوه این مراسم را برگزار کنیم.

Share