دلنوشته مارال فرجاد در چهلمین روز درگذشت مادرش


مارال فرجاد همراه خود تخلیه عکسی اجتناب کرده اند خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش در مراسم چهلمین روز درگذشت مادرش (منیژه افشاری) در صفحه اینستاگرام شخصی، اجتناب کرده اند غم این تصویر نوشت کدام ممکن است همه وقت در کنار او {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، مارال فرجاد، بازیگر تئاتر، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است همچنان در جاری معامله با بیماری بیشتر سرطان ها شخصی است، به رویداد چهلمین روز درگذشت مادرش (منیژه افشاری)، دل‌نوشته‌ای را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

او نوشته است:

«ممکن است آن‌جا نیستم، انتخابم نبوده، مجبورم. چون باشی به ممکن است گفتی خوشایند می‌شوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است آمدم این‌جا، کیلومترها دورتر اجتناب کرده اند بابا، مونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی، چون ممکن است باید سلامت کاملم را به بازو بیاورم. شبیه به‌طور کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است خواستی، گفتی نترس، ممکن است دلم روشن است، می‌دانم می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند می‌شوی، ۵٠،۴٠… نمی‌دانم دقیقا تعدادی از روز است نیستی چون برای ممکن است نبودنت، نداشتنت مثل سال‌ها تحویل داد، هر روزش صد سال. ساده یادم است فینال بار همراه خود هم شیمی‌درمانی شدیم ولی باشی هفته‌ بعدش رفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را تنها گذاشتی ولی ممکن است مجبورم برای یکپارچه مسکن خوش‌بین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرقدرت باشم. چون می‌خواهم مثل باشی باشم. مونا می‌گوید همه تکیه‌کلام‌هایت مثل مامان است. این عکسِ مراسمِ چهلم است. ممکن است نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم این عکس همه وقت همراهم است.»

Share