دمای هوا در خیابان گیلان ۳۳ سطح بود | آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استان تابستان {خواهد بود}


هواشناس گیلیان وزش بادهای گرمتر اجتناب کرده اند یکشنبه به همان اندازه دوشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای بالای ۳۳ سطح فارنهایت (۳۳ سطح سانتیگراد) را پیش سوراخ بینی می تنبل.

به گزارش ایرنا اجتناب کرده اند دیارمزار، مدیرکل هواشناسی گیلان در حال حاضر همراه خود ردیابی به وزش بادهای خوب و دنج در ارتفاعات ذکر شد: سرعت وزش باد در نیمکره غربی در حال حاضر به ۷۰ کیلومتر در ساعت رسید. .

محمد عدالت صلح افزود: {به دلیل} وزش باد خوب و دنج دمای هوا در مناطق کوهستانی معادل ماسولی به ۲۷ سطح سانتی گراد رسیده است. این در حالی است کدام ممکن است دمای هوا در آنجل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودبار به ۳۳ سطح فارنهایت (۳۳ سطح سانتیگراد) رسیده است.

اجتناب کرده اند اواخر یکشنبه به همان اندازه دوشنبه برای برخی اجتناب کرده اند شدیدترین هر دو شدیدترین مناطق بادهای خوب و دنج‌تری پیش‌سوراخ بینی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت بالقوه است کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی در ایالت افزایش یابد.

وی افزود: شرایط برای ورزش اقیانوس مساعد نیست از اقیانوس اجتناب کرده اند دوشنبه به همان اندازه سه شنبه روی حیله و تزویر است.

وی افزود: بعدازظهر دوشنبه همراه خود استقرار سامانه جدید در استان، احتمال دارد افزایش ابر، کاهش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل تنظیم بارندگی به همان اندازه نوک هفته پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان پیشنهاد می تنبل: در زمان طوفان گرمسیری اجتناب کرده اند منقل سوزی در مناطق جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص .

اشتراک گذاری