دوازدهم فروردین به معنای باور حکومت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای مومنان است


امام جمعه شهرستان روانشهر اظهار داشت: در ۱۲ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی رای داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی ترین گروه جهان را تحمیل کرد.

به گزارش دیرمیرزا امام جمعه جمهوری اسلامی ایران رضوانشهر جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه در مخلوط مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آحاد افراد به رویداد دوازدهمین سالگرد راه اندازی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد. اداره دینی دوازدهم فروردین، جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دیکتاتوری ۲۵۰۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال پایگاه های نیروی دریایی آمریکا در ملت است.

«افراد ایران او در ۱۲ فروردین ۵۸ همراه خود انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای به جمهوری اسلامی قوی ترین گروه جهان را تحمیل کرد.

سرپرست رسژن شهر به در کنار اعضای شورای تامین، نمایندگان سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل توافق امور عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری مسئولین شهرستانی به همت حجت الاسلام والمسلمین این هفته در مسجد امام کامی (ع) این شهرستان حضور یافتند.

اشتراک گذاری