دولت هنگام تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی را باطل اعلام کرد | وزیر آموزش و پرورش موظف است پاسخ دهد


یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در تصویب محدودیت‌ها به صلاحدید خود عمل کرده است، یعنی حذف بسیاری از معلمان که هنوز مخالف بودند و یا حذف برخی رتبه‌ها، موضوع دیگری است که کمیته حسابرسی بر روی آن تمرکز کرده است. سطح ملی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جابر کوچی نژاد نماینده رشت در گفت وگو با ایلنا در خصوص انتقاد از آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان گفت: رتبه بندی معلمان بیش از ۱۰ سال است که مطالبه گری شده است. زمانی نوشته شد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صادر شد و رتبه بندی در آنجا جزو الزامات این سند در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: متأسفانه گذر زمان باعث فراموشی آن شده است که در نهایت مجلس از دولت خواست در قانون برنامه ششم توسعه لایحه رتبه بندی ارائه کند. البته باز هم دولت قبل در ۸ سال مسئولیت خود این کار را نکرد و تنها در روزهای آخر دولت لایحه بسیار ناقصی را به مجلس ارائه کرد و مجلس مجبور شد تغییرات اساسی در این لایحه ایجاد کند. این تغییرات اساسی منجر به اختلاف جزئی در دولت شد، مجلس برگزار شد و در نهایت شورای نگهبان نظر قوه مقننه را پذیرفت.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: اما اکنون دولت نظر خود را در تصویب آیین نامه اعمال کرده است، یعنی بسیاری از معلمان که هنوز مخالف هستند حذف شده اند یا رتبه هایی حذف شده اند، موضوع دیگری که وجود دارد. کمیته حسابرسی بیشتر بر سطح ملی تمرکز کرده است. من معتقدم که این آیین نامه دولت باعث بی اثر شدن قانون رتبه بندی مجلس شده است.

وی تصریح کرد: مجلس مجددا وارد موضوع شده و آیین نامه را برای اجرای مصوبات به کمیسیون ارجاع داده و به بسیاری از مفاد آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان ایراد گرفته است که نتیجه آن باقی مانده است. دیده می شود. .

کوچ نژاد اضافه کرد: فکر می کنم دولت می داند مجلس و علما به دنبال چه هستند، شاید منابع دولت محدود است و نمی خواهد منابع بیشتری را به این سمت سوق دهد، به همین دلیل به سمت استفاده از آیین نامه اجرایی حرکت می کند. چند ظرف.

وی گفت: من شخصاً معتقدم مجلس به کار خود پایبند است و اگر دولت به همین منوال ادامه دهد قطعاً مجلس اصل ۲۳۴ را در دستور کار قرار می دهد و وزیر آموزش و پرورش مسئول پیگیری است. در این کار او موظف به انجام آن است». مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد.

به اشتراک بگذارید