دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد


محمود گایدی سخنگوی دولت گفت: اخباری مبنی بر تغییر سهمیه بنزین و قیمت آن از اساس اشتباه است. دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیورمیرزا، مشاور سخنگوی دولت خبر افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد.

محمود قیدی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:

اخبار منتشر شده در مورد تغییر سهمیه بنزین و قیمت آن اساسا اشتباه است. دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

اشتراک گذاری