«دکتر معین» فردوسی زمان بود و ما عظمت فرهنگ فارسی را نمی دانستیم


رئیس انجمن آثار و بناهای فرهنگی ایران با بیان اینکه «دکتر معین» را باید فردوسی زمان دانست، تصریح کرد: زنده شدن و پویایی زبان فارسی میراث ماندگار استاد «معین» است.

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «حسن بلخاری خواهی» امروز (پنجشنبه ۲۵ تیرماه) در مراسم بزرگداشت پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت استاد محمد معین در کنار مزار ایشان در آستانه اشرفه، با بیان اینکه ایران اسلامی بزرگ است، اظهار داشت: ایران اسلامی بزرگ است. وی با بیان اینکه فخر بشریت مایه مباهات بشریت است، گفت: درباره برخی فرهنگ فارسی هنوز در دوران معاصر هستیم و نمی دانیم چه خدمتی برای زبان فارسی و بقای آن کرده است.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور تصریح کرد: دکتر معین فردوسی در عصری دور بود که شکوه کار خود را در فرهنگ پارسی یافت.

وی با بیان اینکه بزرگان به دنبال غرور و تکبر نیستند، بلکه عظمت علم و کلام را دنبال می کنند، ابن سینا برای درک علم لغت به دنبال علم این و آن بوده و کتاب های خود را به فارسی نوشته است. علم کلمات را درک کنید

بلخاری با تاکید بر اینکه عظمت فرهنگ فارسی معین هنوز برای جامعه شناخته نشده بود، می گوید:

وی با اشاره به وجود پیوند ضروری و ذاتی بین اندیشه و زبان گفت: بدون واژه معنا ندارد، بدون معنا انسان نیست.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور با بیان اینکه بدون زبان فکر نمی شود گفت: بین زبان و واژه هایی که به کار می بریم و زبان ارتباط ذاتی وجود دارد چرا که از طریق زبان قابل رویت هستیم. با کلمات آشکار می شود و با کلمات آشکار می شود.

وی با بیان اینکه زبان جزء ذات اندیشه است، تصریح کرد و پذیرفت: اگر تمدن و ملتی به خود اجازه دهد زبان خود را فراموش کند از عظمت و گستردگی زبانش کاسته می شود و از فرهنگ آن کاسته می شود که این امر دکتر دکتر انصارالله در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید. کار معین.

در روزگاری که عده‌ای سعی می‌کردند با شعر و… لطف خود را آشکار کنند، دکتر. بلخاری با بیان اینکه معین در جستجوی این کلمه بوده است، تصریح کرد: اگر این معنا در لفظ نباشد، در اندیشه نهفته است. من به دنبال بستری بودم که این معنا را منتقل کند. آن را در اختیار مخاطب قرار دهید.

در حفظ زبان فارسی به دکتر دکتر کمک کرد. فردوسی معین را زمان دانست و اظهار داشت: فرهنگ معین کتابی بی نظیر است که زبان و ادبیات فارسی را در صد سال اخیر حفظ کرده است.

بلخاری با بیان اینکه بدون زبان فارسی در برخی موارد اسلام به وجود نمی آمد، تصریح کرد: در بسیاری از موارد فارسی زبان اسلام شد و قرن ها باید بگذرد تا متوجه شویم برخی ضرب المثل ها چه خدمتی به زبان فارسی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در دنیای معاصر که ورود واژه های بیگانه اصالت زبان فارسی را از بین می برد، دکتر

* دکتر. زندگی معیتین را برای جوانان توضیح دهید

«مهدخت معین» بر شناخت اصالت زبان فارسی تاکید کرد و اظهار داشت: دکتر

این استاد دانشگاه و دکتر. پسر معین و دکتر. از زندگی معین برای فیلمسازی درخواست شد و افزود: دکتر.

دکتر. دکتر معین با تاکید بر صحت و اعتبار علمی معین.

من باید بگویم؛ در این نشست از سه نویسنده شهرستان آستانه اشرفیه مسعود ربیعی فر، بهرام کریمی پژوهشگر و فیلمنامه نویس ادبیات فارسی و استاد دانشگاه و از نخبگان محمدعلی میرزازاده با انتشار ۱۱ عنوان کتاب تجلیل شد. پژوهشگران جهان اسلام

به اشتراک بگذارید