دکتر گیلان ۵۰ درصد از مدیران دولتی رئیسی دکتر هستند. مدیران دولت روحانی!


اگر به سوابق مدیران انتصابی اسدالله عباسی در هشت ماه گذشته در استان گیلان نگاهی بیندازیم، مشخص می شود که بیش از ۵۰ درصد انتصاب ها را مدیرانی تشکیل می دهند که در ۱۱ سال به عنوان معاون مدیر کل، شهرداری و یا بعضاً به عنوان مدیر کل فعالیت داشته اند. و دولت های دوازدهم

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پست های قبلی با عنوان: استاندار گیلان از تحقق وعده های دولت سیزدهم گیلان چه نمره ای می گیرد؟ کمتر از ده درصد پست های مدیریتی گیلان به جوانان اختصاص دارد. هدف از انتشار این سلسله یادداشت ها را بررسی وعده های حکومت مردمی حضرت آیت الله رایضی و عملکرد نزدیک به یکساله حکومت اسدالله عباسی به عنوان نماینده عالی دولت و مدیران منتخب ایشان در گیلان عنوان کردیم. استان.

بیش از ۵۰ درصد مدیران انتصابی دولت سیزدهم گیلان را مدیران دولت تدبیر و امید تشکیل می دهند.

قبل از بیان هر نکته ای باید بیان کرد که نگارنده از جمله کسانی است که به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به عنوان بهترین و بالاترین سرمایه آن سازمان به اعتقاد من به معنای عام دولت توجه دارد. برای موفقیت در تدوین و اجرای سیاست ها باید این سرمایه انسانی وجود داشته باشد و به اجرای فرآیندهای انگیزشی توجه جدی شود و یکی از رقبای جدی انتقال مدیران از بالاترین سطوح به پایین ترین سطوح است. و سازمان ها پس از تغییر دولت ها در دستگاه های اجرایی برای مشارکت و خدمت در دولت قبل.

بر دگرگونی غلبه کرد و کرسی مدیریتی در گیلان به دست آورد

قاعدتاً هر آدم باهوشی با نگارنده موافق است که به طور کلی کارمندی که نمی تواند مدیر و مدیر باشد باید درجات متخصصان را طی کند و سطوح مختلفی را تجربه کند که می تواند در سطوح بالاتر به عنوان خدمتگزار کار کند. مردم اینکه به یک کارمند دولت سی و پنج سال حقوق و مزایا پرداخت می شود درست نیست، اما فقط برای یکی دو دوره سیاسی دولت خود را به عنوان یک فرد موثر در سازمان انتخاب می کند که جای تاسف دارد. در احزاب و جریان های سیاسی خود را بیشتر نشان می دهد، ضعف حضور احزاب فعال و موجود در جمهوری اسلامی ایران در این موارد بیشتر مشهود است و این مشکل به روزهای انتخابات و انتخابات دولت ها می رسد. اوج آن؛ اما مشکل خطرناک در دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های منابع انسانی این است که مردم وانمود می‌کنند که با روند سیاسی حاکم مطابقت دارند تا به کرسی‌های بالا دست یابند و مردم وانمود می‌کنند که باور ندارند. قادر به کسب موقعیت و تغییر ظاهر خود هستند. این باعث می شود نفوذ آنها در بین مردم کم رنگ شود، زیرا مردم عملکرد مدیران را با چشمان خود تماشا می کنند و بهتر از دیگران می توانند قضاوت کنند، بنابراین به نظر من قرمز یا آبی ملاک خوبی برای تغییر نیست.

آیا توصیه و زادگاه مردم در انتصاب مدیران جدید گیلان نقشی داشته است؟

ما باید عملکرد و توانایی مردم را در انتخابات و تغییرات ارزیابی کنیم، نه اینطور، اینطور نیست، چون در دولت های قبلی خدمت کرده و مدیر بخش بوده، مدیری را عوض می کنیم که عملکرد خوبی داشته و مردم از او راضی هستند. . اگر به تاریخ نگاه کنیم، بسیاری از مدیران ارشد کشور در دولت های گذشته در پست های مدیریتی خدمت کرده اند، مثلا رئیس جمهور یک دوره در گذشته استاندار حزب مخالف بوده است، بنابراین باید معیارهای انتخاب رعایت شود. از طریق استدلال ها و دلایل قوی. بنابراین زمانی که استاندار تصمیم به تغییر مدیر مربوطه می گیرد، فردی را که توانمند و متعهد با روحیه و شاخص های حکومت مردمی باشد، منصوب کند. این امر در استان گیلان در دوره جدید انتصابات دولت سیزدهم مردم نیز مشاهده شده است و اکثر دستگاه های اجرایی مدیرکل، معاون سابق مدیرکل را در دولت قبل منصوب کرده اند. البته قائم مقامی مدیرکل دولت یا دولت های تدبیر و امید قبلی جرم نیست اما معتقدم برای تغییر مدیر باید دستورالعمل های مربوط به کسب پست های مدیریتی و تخصص را رعایت کرد. ، تقوا و تقوا، نگرش انقلابی و جهادی، نگرش ضد فساد، شاخص های انتخاب مدیران در حکومت مردمی را باید در نظر گرفت که افراد شایسته توفیق خدمت به مردم را به سلیقه خود از دست ندهند. می دانیم که در مشاغل مدیریت سیاسی مانند استانداری، شاخص همسویی منصوبین با دولت حاکم باید پررنگتر از سایر شاخص ها باشد، اما اگر ملاک انتخاب ما باشد، سبک مدیریتی امام خامنه ای عزیز. معلوم است که معظم له دایره انقلاب را بسیار وسیعتر از دیدگاه ما می دانند و در طبقه بندی ایشان شاخص طبقه سیاسی مردم بسیار ضعیفتر از سایر شاخصها است. آنها معتقدند که باید با پشت سر گذاشتن تقسیم بندی دروغین چپ و راست به آینده کشور و نظام اسلامی فکر کرد.

آیا شاخص های دولت سیزدهم انتصاب مدیران در انتصاب مدیران گیلان دنبال می شود؟

حال با این فرض، اگر به سوابق مدیران منصوب اسدالله عباسی در هشت ماه گذشته در استان گیلان نگاهی بیندازیم، مشخص می شود که بیش از ۵۰ درصد انتصابات انجام شده، مدیرانی بوده اند که در پست های معاونت کل کشور بوده اند. مدیران ، شهرداری یا گاهی مدیر کل در دولت های ۱۱ و ۱۲. مشغول بودند. بخش کوچکی از مدیران و استانداران دولت‌های نهم و دهم و بقیه از دوران دفاع مقدس در حوزه مدیریت استان گیلان خدمت کردند. در واقع اگر به مدیران باقی مانده در دولت قبل اشاره کنیم، درصد مدیران دولت تدبیر و امید در دولت سیزدهم بیش از پنجاه درصد است.

آیا رئیس جمهور محترم بارها به استانداران تذکر داده اند که مردم قضاوت کنند که آیا مدیران منصوب در سیزدهمین دولت مردمی استان گیلان روحیه جهادی، انقلابی، ضد فساد و جوان گرایی دارند یا خیر؟

به اشتراک بگذارید