رای دیوان عالی ورزش درباره جودوی ایران برای هفتمین بار به تعویق افتاد.


دادگاه حکمیت ورزش در نامه ای به فدراسیون جودوی ایران برای هفتمین بار مهلت صدور رای در خصوص شکایت این فدراسیون از فدراسیون جهانی را تمدید و صدور رای را به ۴ شهریور موکول کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، دادگاه عالی ورزش برای هفتمین بار مهلت صدور رای در خصوص شکایت فدراسیون جودوی ایران از فدراسیون جهانی را تمدید کرد.

دادگاه حکمیت ورزش در نامه ای به فدراسیون جودوی ایران برای هفتمین بار مهلت صدور رای در خصوص شکایت این فدراسیون از فدراسیون جهانی را تمدید و صدور رای را به ۴ شهریور موکول کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون جودو، آرش میرازماعیلی رئیس فدراسیون جودو در پی تعویق مکرر رای دادگاه داوری ورزش نامه ای به این دادگاه ارسال و ایرادات فدراسیون را ابلاغ خواهد کرد. مقامات دادگاه

تعلیق فعلی فدراسیون جودوی ایران و محرومیت قبلی آن در پی حوادثی در مسابقات جهانی توکیو رخ داد.

به اشتراک بگذارید