ربودن راننده جوان با نقشه شیطانی برای سفر از آستارا به تهران


راننده ای که قصد داشت این جوان را از آستارا به تهران ببرد ربوده و به مدت ۳ روز زندانی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، ۱۷ تیرماه رسیدگی به پرونده ربوده شدن راننده کامیون توسط مردی جوان در دستور کار بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم سابقه دار با تهدید چاقو، راننده را آب میوه مسموم نوشیدند، وی را به طرز فجیعی مورد ضرب و شتم قرار داده و به مدت ۳ روز در کامیون سوار کرده و از کارت بانکی وی پول سرقت کرده است.

کشف یک آدم ربایی دیگر توسط متهم

تحقیقات بازپرس پرونده و کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی ادامه یافت و در آخرین تحقیقات مشخص شد متهم برای رفتن به تهران در آستارا سوار خودرویی شده و پس از نوشیدن آب میوه مسموم راننده را ربوده است.

با دستگیری مظنون، تحقیقات نشان داد مظنون پس از مسمومیت راننده وی را در منزلی در یکی از محله های آستارا بازداشت و محتویات داخل خودرو و کارت بانکی را به سرقت برده است.

در مرحله بعد، مشخص شد که راننده خودرو پس از چند روز زندانی شدن در خانه ای بدون غذا، که طی آن مالبکته فقط آب نوشیده بود، فرار کرده و خود را نجات داده است.

محمدامین تقویان به تحقیق در این مورد پرداخت. بازپرس شعبه هشتم دادسرا ادامه دارد.

به اشتراک بگذارید