ردبولز: دالاس با بیرون گل تفریحی کرد.کارلوس میگل سه گل نیویورک ردبولز را نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارتین پس در پیروزی ۵-۰ مقابل دالاس در روز شنبه گلزنی کرد.

ردبولز (۳-۲-۲) همراه خود نتیجه ۱۳-۶ دالاس (۳-۱-۳) را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ به همان اندازه سه گل برای دالاس اکتسابی کرد.

ردبولز یکشنبه هفته بلند مدت در بزرگراه همراه خود اورلاندو تفریحی خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دالاس شنبه میزبان هیوستون دینامو {خواهد بود}.