ردپای دلال‌های یقه سفید در ممانعت اجتناب کرده اند اشتغال در صنعت دخانیات | همراه خود تأمل وادادگی مخالفیم


مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را تنها راه نجات سرزمین‌های اشغالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عملکرد دلال‌های یقه سفید در ممانعت اجتناب کرده اند اشتغال در صنعت دخانیات ردیابی کرد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، محمد شیخان، مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران همراه خود دعوت آیت‌الله میراحمدی امام جمعه گلوگاه به این شهر بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنران پیش اجتناب کرده اند خطبه نماز جمعه این شهر بود.

وی پس اجتناب کرده اند نمایندگی در راهپیمایی روز قدس این شهر در ترکیبی نمازگزاران همراه خود ردیابی به رشادت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت‌های مردمان مازندران در کل گذشته تاریخی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مازندران دیار علویان، سرزمین شیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلحشوران انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ شهید حفاظت مقدس است کدام ممکن است در حفاظت اجتناب کرده اند نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال شخصی گذشتند.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران افزود: چون آن است مقام معظم مدیریت فرمودند، اسرائیل غاصب اجتناب کرده اند صحنه روزگار فرسوده شدنی است.

شیخان خطاب به کودکان مومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الهی تصریح کرد: بلافاصله کودکان جبهه از دوام به تصویر اجتناب کرده اند کل مسلمانان جهان اسلام در جاری کشتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند انتفاضه آن‌ها، منصفانه پروژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت انقلابی است.

وی همراه خود ردیابی سخنرانی سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نوجوانان فلسطینی در غزه کدام ممکن است دیشب بصورت دیجیتال برگزار شد اظهار داشت: این سخنرانی پیامهای مهمی برای جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غاصب اسرائیل دارد.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران مهمترین پیام این سخنرانی را شکسته نشده از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود رژیم صهیونیستی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روز قدس کدام ممکن است اجتناب کرده اند یادگارهای معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل است، موجب وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی امت اسلامی شده است.

شیخان اظهار داشت: از دوام بلافاصله به مرحله‌ای رسیده کدام ممکن است هیمنه پوشالی گنبد آهنین را درهم شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما می‌بینیم کدام ممکن است موشک‌های جبهه از دوام نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمدی این گنبد را آشکارتر ساخته است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه جهاد، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تنها راه آزادی ملت فلسطین است، افزود: همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی صفوف مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند جهاد، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام، پیروزی را محقق خواهد کرد.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران افزود: ممکن است قاطعانه می‌گویم کدام ممکن است اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو‌ای کدام ممکن است در بین کودکان مبارز فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام موجود است، شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط رژیم اشغالگر قدس را حتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی کرده است.

شیخان همراه خود ردیابی به مبایعه نامه روزانه کودکان، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان فلسطینی اجتناب کرده اند سوی این رژیم غاصب افزود: قطعا این جنایات بی‌پاسخ نخواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس‌های لرزان این رژیم همراه خود خون کودکان سست‌تر شده است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی به همان اندازه پیروزی شکسته نشده ممکن است داشته باشد، افزود: همراه خود درایت مقام معظم مدیریت نیروی قدس برای پیشقراولی در کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام بنیانگذاری شد کدام ممکن است شهید سلیمانی پرچمدار این بخش بود.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران حضور در راهپیمایی روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند فلسطین را منصفانه فریضه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی هیچ بویی اجتناب کرده اند انسانیت نبردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود آن‌ها به همان اندازه پیروزی باید شکسته نشده یابد.

شیخان همراه خود ردیابی به مانترا مقامات آیت الله رئیسی اظهار داشت: عدالت، کشتی همراه خود فقر، فساد، ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض اجتناب کرده اند شعارهای این مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} فصل جدید همه باید خادم ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان شخصی به نامگذاری سال بعنوان سال ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در هفته کارمند قرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قدردان زحمات این کارمندان گران قیمت باشیم.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران اشتغال را منصفانه موضوع فوق العاده مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بلافاصله در هر خانوار حداقل منصفانه جوان لوفر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود تحمیل قابلیت‌سازی برای اشتغال در ملت برای این کودکان ذهنی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند راههای قابلیت‌سازی برای اشتغال حضور در میدانهای ساخت است.

شیخان تاکید کرد: باید همراه خود محلی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادهای موجود در، به خودکفایی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وابستگی رهایی یابیم.

وی خطاب به مردمان شهرستان گلوگاه اظهار داشت: این قلمرو حاصلخیز همراه خود حضور کشاورزان زحمتکشی است کدام ممکن است صنعت دخانیات {در این} قلمرو پایه دارد.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران همراه خود خاص اینکه دخانیات تجاری همراه خود قدمت یکصدساله است کدام ممکن است قابلیت‌های فوق العاده خوبی دارد، افزود: با این حال عده‌ای جایگزین طلب، ثروت اندوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپاولگر این صنعت را در سال ۱۳۸۱ در قبال قالب فریب همراه خود محافظت ساخت مشترک، در اختیار کمپانی‌های خارجی قرار دادند.

شیخان همراه خود خاص اینکه این کمپانی‌ها ۸۰ نسبت سهم بازار ما را تصاحب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه این مملکت را خارج می‌کنند، تصریح کرد: این تأمل وادادگی است کدام ممکن است ما همراه خود آن مخالفیم.

وی افزود: تفکری کدام ممکن است در سال ۱۳۸۱ پای خارجی‌ها را به صنعت دخانیات ایران باز کرد، در مقامات قبلی آن‌ها را تثبیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راس رئیس جمهور هم اجتناب کرده اند آن‌ها حمایت می‌شد.

مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس هیئت مدیره نمایندگی دخانیات ایران به عملکرد دلال‌های یقه سفید در ممانعت اجتناب کرده اند اشتغال در صنعت دخانیات ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: دلال‌های یقه سفید کمپانی‌های خارجی اگر بگذارند، صنعت دخانیات می‌تواند ۱۰۰ هزار نفر حرفه در ملت تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروج پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود قاچاق به ملت جلوگیری نماید.

شیخان همراه خود خاص اینکه متاسفانه عده‌ای نمی‌گذارند به همان اندازه این هدف مهم محقق شود، تصریح کرد: چون منافعشان در آنجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهند اجتناب کرده اند این مزیت برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگانشان استفاده کنند کدام ممکن است در واقع ما نخواهیم گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وعده را ارائه می دهیم خواهم داد کدام ممکن است همراه خود حضور خادمین خواهید کرد صحنه به نفع ملت تنظیم خواهد کشف شد.

پس اجتناب کرده اند سخنان شیخان، آیت‌الله میراحمدی امام جمعه گلوگاه اجتناب کرده اند وی تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند مدیریت انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی دکتر شیخان کدام ممکن است همراه خود رویکردی تغییر گرایانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد ستیزی وارد صنعت دحانیات ملت شده، تحسین می‌کنیم. علاوه بر این اجتناب کرده اند دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانات حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی دکتر شیخان تقدیر میکنیم.

Share