روز جکی رابینسون بیسبال را جشن خواهد گرفت.
روز جکی رابینسون فرا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد {در سراسر} ملت مردی را جشن می گیرند کدام ممکن است نوار رنگ را شکست به همان اندازه داستان را شبیه اولین تفریحی بیسبال لیگ برتر آفریقایی آمریکایی رئوس مطالب تدریجی. او در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۲ در سن ۵۳ سالگی درگذشت.