روسای پنج کمیسیون شورای شهر رشت تایید شدند


با تصویب اعضای کمیسیون های ویژه شورای رشت، ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های ویژه شورای رشت در دومین سال فعالیت شورای ششم این شهر انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخابات اعضای کمیسیون های ویژه شورای رشت در ساختمان جلسات شورا برگزار شد و طی آن حسن کریمی کرناک به عنوان رئیس، مهدی نوری حارث به عنوان نایب رئیس و علیرضا تاج شهرستان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. دبیر کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با تصویب اعضای کمیسیون.

برای کمیسیون برنامه و بودجه شورا، سید شمس شفیع به عنوان رئیس، هادی رمضانی به عنوان نایب رئیس و حسن کریمی کرناک به عنوان منشی انتخاب شدند.

مهدی نوری حارث، مسعود عباس‌نژاد و محمدحسین واشک کرگانیا به عنوان رئیس کمیسیون، نایب رئیس و دبیر کمیسیون عمران شورای رشت انتخاب شدند.

علیرضا تاج شهرشتانی و نادر حسینی کاندیداتوری خود را برای پست رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای رشت اعلام کردند علیرضا تاج شهرشتانی با تایید اعضای کمیسیون به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای رشت انتخاب شد. سید شمس شفیع برای دومین سال به عنوان نایب رئیس و کریمی کرنق به عنوان منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

مسعود عباس نژاد و نادر حسینی کاندیدای ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت بودند و با تایید اعضای کمیسیون، مسعود عباس نژاد به عنوان رئیس کمیسیون ویژه ترافیک، مهدی نوری حارث و سعید انتخاب شدند. شمس شفیع به ترتیب به عنوان نایب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

هادی رمضانی، محمدحسین واشخ کرگانیا و مسعود عباس نژاد به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت انتخاب شدند.

به اشتراک بگذارید