رکورد واردات روغن نپخته به بندر کاسپین در فروردین ماه آسیب دیده شد


معاون امور بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خزر گروه جهان آزاد انزلی همراه خود ردیابی به رکورد شکنی تخلیه ماهانه کشتی تانکر حامل روغن خوراکی در مجتمع بندری کاسپین اظهار داشت: در فروردین ماه امسال همراه خود پهلوگیری ۷ کشتی تانکر ۳۵ هزار تن روغن نپخته خوراکی می خواست واحد های تولیدی ملت {در این} مجتمع بندری تخلیه شد.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا، امین افقی اظهار داشت: در فروردین‌امسال ۷ کشتی حامل روغن خوراکی نپخته در اسکله دلفین مجتمع بندری کاسپین پهلوگیری شد.

وی همراه خود ردیابی به استمرار تهیه کنید کالاهای اساسی ملت اجتناب کرده اند این بندر شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین میل‌های در اصل کار گروه جهان آزاد انزلی افزود: اطمینان حاصل شود که تهیه کنید چرخ دنده اولین واحد‌های تولیدی ملت در فروردین ماه امسال ۳۵ هزار تن روغن نپخته خوراکی ز طریق این مجتمع بندری وارد ملت شده به همان اندازه پس اجتناب کرده اند تصفیه، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته‌بندی در اختیار خوردن کنندگان قرار گیرد.

معاون امور بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خزر گروه همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود ورود این انواع کشتی کمیت واردات روغن اجتناب کرده اند طریق مجتمع بندری کاسپین اجتناب کرده اند مرز ۵۵۷ هزار تن رفتن کرد، افزود: اجتناب کرده اند ابتدای ورزش بندر کاسپین در تیرماه ۹۷ به همان اندازه کنون ۱۱۲ فروند تانکر حامل روغن نپخته خوراکی در مجتمع بندری کاسپین پهلودهی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تخلیه محموله توسط وسایل نقلیه‌های تانکر به واحد‌های تولیدی در سرتاسر ملت فرستاده شد.

مهندس افقی همراه خود ردیابی به وجود ۶۵ هزار متر تاس قابلیت مخازن فله مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پست اسکله دلفین در مجتمع بندری کاسپین احداث مخازن فله مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پست اسکله دلفین شناخته شده به عنوان زیر مونتاژ‌های بندری اطمینان حاصل شود که پهلوگیری کشتی‌های تانکر حمل مایعات {در این} مجتمع بندری خاطر آرم کرد: یکی اجتناب کرده اند سود‌های بندر کاسپین فضا کم مخازن فعلی به همان اندازه اسکله‌های این مجتمع بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه معاصر تخلیه در اسکله دلفین است کدام ممکن است از یک راه یا دیگری شناخته شده به عنوان عالی سود تهاجمی، موجب کاهش طول تخلیه کشتی‌های حمل روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های درمورد به آن است شده است.

دبیر شورای لجستیک گروه همراه خود دقیق اینکه نزدیکی مجتمع بندری کاسپین به پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارخانجات ساخت روغن ملت اجتناب کرده اند مزایای ترانزیت این چرخ دنده اولین اجتناب کرده اند طریق این مجتمع بندری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش قیمت‌های حمل کالا شناخته شده به عنوان عالی سود برای تجار است، اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای ورزش این مجتمع بندری در جهان آزاد انزلی بیشترین انواع کشتی تانکر تخلیه شده ماهانه، درمورد به خرداد سال قبلی جمعا به تناژ ۳۱ هزار تن {بوده است}.

دبیر میز خرید و فروش همراه خود اوراسیای جهان آزاد انزلی همراه خود ردیابی به سرمایه‌گذاری‌های {انجام شده} در ۲ بندر انزلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاسپین کدام ممکن است در محدوده جهان قرار دارند، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به زیرساختهای لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بندری نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری احداث در بنادر جهان آزاد انزلی به عملکرد تقویت می کند این ۲ بندر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود خوشبختانه در روزهای قبلی ترانزیت چرخ دنده نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین نیز در مجتمع بندری انزلی به صورت حمل یکسره صورت پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است همراه خود تداوم ترانزیت بنزین اجتناب کرده اند همراه خود سابقه‌ترین بندر شمال ملت، شاهد انبساط درآمدهای ترانزیتی ملت باشیم.

Share