زندگی افسانه ای باب مارلی در عکسفعالیت موسیقی مارلی در سال ۱۹۶۳ آغاز شد، جایی که او “The Teenagers” – که بعدها به نام “The Wailers” شناخته شد – با هنرمندان دیگر رگی پیتر توش و بانی ویلر را تشکیل داد. مارلی در ژانویه در گرونا لوند، استکهلم، سوئد اجرا می‌کند. ۱، ۱۹۷۸.

عکس از بایگانی هالتن / گتی ایماژ

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر