ساختار درخت کارتونی ۱۴۰۱ – پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمزار پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمزار


سال نو را ارائه می دهیم تبریک می گویم، سلامت باشید، لبانتان خندان، دلتان دائمی شاد.

اراده میکنم سال خوبی داشته باشی.
باشی مفید، لبانت خندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلت به همان اندازه ابد شاد
بهار بخیر
کاریکاتوریست: فرمانده نیروی دریایی آلیسزا – رشت

اشتراک گذاری