ساعات یادآور زمان در گذشته اجتناب کرده اند تاج گذاری مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها موجود است.


سخنگوی ستاد سراسری کرونا همراه خود خاص اینکه ساعت کاری به شرایط در گذشته اجتناب کرده اند فاجعه بازگشته است، ذکر شد: مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین باز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عذری پذیرفته نمی‌شود.

به گزارش دیارمزار، عباس سیراوژن اجتناب کرده اند برگزاری برخی اجتناب کرده اند تجمعات ۶ فروردین در ستاد سراسری کرونا خبر داد.

او در حساب توییتر شخصی نوشت:

ترفندهایی برای مونتاژ در لحظه ستاد کرونا ۱/۶.

۱) ساعت کاری ادارات در گذشته اجتناب کرده اند اینکه بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروقی به سر شخصی برسد به حالت روال باز می گردد.

۲) در یکپارچه تاکید تبدیل می شود مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها اجتناب کرده اند ۱۴.۱ به راحتی در دسترس است هستند. هیچ بهانه ای باورپذیر نیست

۳) روال سازی نکنید. کرونا تمام نشده است با این حال کار، تحصیل، تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تر اجتناب کرده اند در همه زمان ها دنبال تبدیل می شود.

۴) تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت ویژه اجتناب کرده اند نیروی انتظامی، اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی {به دلیل} زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان متعهدانه در ایام سفر نوروز.

اشتراک گذاری