سد Alibossae متعلق به کشاورزان لش نست است هیچ کس حق ادعای مالکیت آن را ندارد


حجت الاسلام خلیلی با اشاره به نگرانی مردم لاش نش در خصوص تامین منابع آب کشاورزی گفت: سد علی بوسایی متعلق به زمین های کشاورزان این منطقه است و هیچکس حق بهره برداری از آن را ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان و تنی چند از مدیران اجرایی از سد علی بوسایی بند لاش نش بازدید و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم حضور یافتند.

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به نگرانی مردم لاش نش در خصوص تامین منابع آب کشاورزی گفت: سد علی بوسایی متعلق به زمین های کشاورزان این منطقه است و هیچکس حق بهره برداری از آن را ندارد.

وی با بیان اینکه میراث وقف میراث ستودنی پیشینیان خود در این منطقه است، گفت: این بناها و اماکن وقف نباید مانعی برای توسعه و ساخت و ساز باشد و مردم بتوانند از آن نهایت استفاده را ببرند.

احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلن نیز در این مراسم گفت:

اشتراک گذاری