سپاه عالی نظامی سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید گروه تروریستی تلقی شود، این هماهنگی نیازمند تلاش سیاسی آمریکاست


رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در اجلاس ۲۰۲۲ دوحه اظهار داشت: ما هماهنگی کرده ایم کدام ممکن است به هماهنگی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مناسب برقرار کنیم، با این حال اجازه نمی دهیم استقلال ما نقض شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نخواهیم شد. این دلیل است است کدام ممکن است حضور در هماهنگی حیاتی است، با این حال ۹ به هر قیمتی.

به گزارش دیارمیرزا، سعید کمال کرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در سخنانی در اجلاس ۲۰۲۲ دوحه همراه خود ردیابی به خروج آمریکا اجتناب کرده اند برمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش پایبندی ایران به تعهدات شخصی، اظهار داشت: این هماهنگی تحریم های جدیدی را علیه ایران در دوران مقامات اوباما اعمال می تدریجی. هرگونه تحریمی بر ایران تاثیر مالی ممکن است داشته باشد. حتی در مقامات اوباما هم همکاری مالی قابل توجهی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب وجود نداشت.

ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما مشکلات بانکی داشت کدام ممکن است بعد از همه برجام باید این مشکلات را رفع می کرد. آنها قول دادند کدام ممکن است اصول خاصی در اصول اروپا برای حفاظت اجتناب کرده اند نمایندگی های اتحادیه اروپا به سمت تحریم های ثانویه داشته باشند، با این حال فایده ای نداشت. ممکن است اینستکس را سازماندهی کردید، با این حال کار نکرد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل ما {در این} زمینه سابقه تمدید شده داریم. آمریکا اجتناب کرده اند این هماهنگی خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ایران در برجام را کاهش داده است.

کرازی در پاسخ شخصی معتقد است کدام ممکن است واشنگتن در امتحان شده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی شخصی بردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران چه پاسخی ممکن است داشته باشد؟ او می گوید سپاه باید اجتناب کرده اند لیست بردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها ضرر نیست. بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص ایرانی خرس تحریم های آمریکا قرار دارند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها تاثیر مستقیمی بر روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب دارد.

وی در شکسته نشده اظهار داشت کدام ممکن است نظامی سراسری نباید تروریست شناخته شود از نظامی سراسری است. برای ایرانیان حیاتی است کدام ممکن است سپاه را اجتناب کرده اند لیست بردن کنند. با این حال این همه اش نیست. امتیازات عکس مربوط به بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری موجود است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کنار هم قرار دادن بدست آوردن به توافقی صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع ملت است.

کرازی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره موقعیت روسیه در درگیری اوکراین اظهار داشت: ایران {در این} زمینه بی طرفی فعالانه متعهد شدن کرده است. ما همراه خود هر ۲ طرف روابط داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم کرد تهاجم ملت عکس را تضمین کنیم، از خودمان آن را تخصص کرده ایم. مشکل روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین باید اجتناب کرده اند طریق مذاکره رفع شود. پس باید دید در بلند مدت چه اتفاقی می افتد. صرف تذکر اجتناب کرده اند پیروزی هر دو شکست روسیه، همراه خود افزایش جدا کردن غرب به شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر این مثال بر خاورمیانه، در بلند مدت تنظیمات استراتژیک موجود است.

رسانه های غربی، به طور قابل توجهی آمریکا، روسیه را {به دلیل} موقعیت آن در نبرد در اوکراین مورد انتقاد قرار داده اند. {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است ۹ تنها روس ها، اما علاوه بر این آمریکا نیز صدها به کشورهای تولید دیگری حمله کرده اند. متاسفانه، امتیازات حقوق بشر انگیزه سیاسی دارند. رسانه های آمریکایی بر نقض حقوق بشر در اوکراین کانون اصلی کرده اند.

در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این سخنان، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است بر ایده برجام تحریم ها را لغو کرده است. ما باید زمان داشته باشیم به همان اندازه مثبت شویم تحریم ها برداشته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن روز می توانیم روابط مالی روال را همراه خود دیگران برقرار کنیم.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه تهران را در نقض هماهنگی بی ارزش می دانند، تاکید کرد: من می خواهم همراه خود ممکن است موافق نیستم. از قبل می دانید کدام ممکن است این سپاه بود کدام ممکن است ملت را اجتناب کرده اند کف دست داعش نجات داد. داعش در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق برای حمله به ایران بود، با این حال نظامی ایران آن را نجات داد. سپاه تصویر ایمنی ایران است. همه در ایران به سپاه احترام می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند لیست آمریکا بردن شود. سپاه در ایران نهادهای مالی مهمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند فهرست آمریکا خارج نشود، روابط خارجی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برقرار نخواهد شد. به همین دلیل بردن سپاه اجتناب کرده اند فهرست آمریکا ۹ تنها اجتناب کرده اند تذکر غرور سراسری ایران اما علاوه بر این اجتناب کرده اند تذکر مالی نیز حائز اهمیت است.

کشورهای جهان بر لزوم بردن ARGIS اجتناب کرده اند گزارش آمریکا تاکید کرده اند، منظور ممکن است اجتناب کرده اند جهان چیست؟ این تصور اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به مردمان عراق، لبنان، سوریه، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری مورد توجه قرار گرفت کنید، سپاه را نیروی فوق العاده مهمی می دانند. مخالفان سپاه در جهان همراه خود این نیروی نیروی دریایی مخالفند از به نیروهایی مربوط به آمریکا تکیه کن است. با این حال مردمان جهان مربوط به عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای بی طرفانه، مزایای سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت آن در کشتی همراه خود گروه های تروریستی را درک می کنند. آنها نیرویی بودند کدام ممکن است باید همراه خود آنها حساب کرد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز اجتناب کرده اند روال سازی روابط سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب استقبال کرد. برخی اجتناب کرده اند کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر عربی اجتناب کرده اند گروه های تروریستی حمایت می کنند. با این حال ما به فروپاشی ملت کمک کردیم.

اگر کرازی پاسخ ندهد، خواه یا نه ایران برای مواجهه همراه خود فشار اصولاً کنار هم قرار دادن می تواند؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این – چه چیزی ممکن است فشار بیشتری اجتناب کرده اند آنچه تاکنون دیده ایم باشد؟ آمریکا فشار زیادی وارد کرده است، با این حال معتقد است کدام ممکن است شکست خورده است. چه عامل عکس را می توانید خرس فشار قرار دهید؟ ما کنار هم قرار دادن ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند اقتصاد شخصی هستیم. اگر به ایران بیایید، قابل انجام است شرایط برایتان غیرمعمول به تذکر برسد. چون همراه خود وجود همه فشارها همه عامل دسترس در بازار است. حتی ایرانی ها هم خودشان کالاهای زیادی ساخت می کنند. موفقیت ایران در از دوام به سمت تحریم ها همراه خود مخالفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور سراسری مواجه شده است.

وی در عین جاری تاکید کرد: همراه خود همه اینها هماهنگی کرده ایم کدام ممکن است به هماهنگی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مناسب برقرار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی در آن نیست با این حال اجازه نمی دهیم آزادی ما زیر پا گذاشته شود.

اشتراک گذاری